-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office
Advisory ID   : NCSC-2023-0128
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-23391, CVE-2023-23395, CVE-2023-23396,
         CVE-2023-23397, CVE-2023-23398, CVE-2023-23399,
         CVE-2023-24882, CVE-2023-24910, CVE-2023-24923,
         CVE-2023-24930
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Spoofing
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20230315
Toepassing   : Microsoft Office
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  De link naar het Microsoft detectiescript voor de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2023-23397 is toegevoegd.

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse Office
  producten. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om
  aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende
  categorieën schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Spoofing
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

  De ernstigste kwetsbaarheid bevindt zich in Outlook en heeft als
  kenmerk CVE-2023-23397 gekregen. Deze kwetsbaarheid stelt een
  kwaadwillende in staat om zich voor te kunnen doen als het
  slachtoffer. De aanvaller moet hiervoor een malafide e-mail
  versturen naar het slachtoffer. Wanneer de mailserver de externe
  links verwerkt in deze e-mail, kan contact worden gemaakt met de
  externe, malafide mailserver van de kwaadwillende, waarmee de
  Net-NTLMv2-hash kan lekken naar de kwaadwillende. Deze kan dan weer
  gebruikt worden om toegang te krijgen tot de omgeving van het
  slachtoffer. Hiervoor is géén interactie met het slachtoffer nodig.

  Microsoft geeft aan dat deze kwetsbaarheid op beperkt schaal actief
  is misbruikt. Vanwege deze reden heeft Microsoft een script[1]
  gepubliceerd om eventueel misbruik te detecteren en te mitigeren.
  Het NCSC adviseert om dit script te gebruiken om te valideren dat er
  geen misbruik heeft plaatsgevonden.

  Hoewel de kwaadwillende kan beschikken over de Net-NTLMv2-hash, is
  toegang tot de infrastructuur daarmee niet gegarandeerd. De
  kwaadwillende zal over een andere toegangsmethode moeten beschikken
  waar de hash geldig is.

  De inschaling voor deze specifieke kwetsbaarheid wordt daarmee
  HIGH/MEDIUM.
  Afgezet tegen de overige kwetsbaarheden, waarbij uitvoer van code
  mogelijk is en toegang tot gevoelige gegevens, wordt de totale
  inschaling van dit beveiligingsadvies MEDIUM/HIGH.


  Microsoft Office SharePoint:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-23395 | 3,10 | Voordoen als andere gebruiker    |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Office Outlook:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-23397 | 9,10 | Voordoen als andere gebruiker    |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Graphics Component:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-24910 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Office Excel:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-23396 | 5,50 | Denial-of-Service          |
  | CVE-2023-23398 | 7,10 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  | CVE-2023-23399 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft OneDrive:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-24923 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2023-24882 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2023-24890 | 6,50 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  | CVE-2023-24930 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Office for Android:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-23391 | 5,50 | Voordoen als andere gebruiker    |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  [1]
  https://microsoft.github.io/CSS-Exchange/Security/CVE-2023-23397/

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Hyperlinks
  https://microsoft.github.io/CSS-Exchange/Security/CVE-2023-23397/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZBHCDP4Vd0fJc7lbAQoHaQwAvrQBUAsMKsEoG4ynOp73ontO13Urzb9a
FeKRHjAK6zNc9NzW0w9P4giFVdEraslqUF2f9o9XWCsAbxbbCM5ULRjKxzXr6rbB
lb6dmt/D7AlCYvmORjsgrsdoCu2SrqiWTu4Bs9Z5j94jMhcHviisvbunhnKMq6RS
0hVSjnchbuySHIqpHJ0v0FhSEvqVmy5K2uENoIcuTfa1Lb85yoj/Shy3Avc850bj
bP9uXGlBdisFQyNF3joGpUcjL9Pn35Zo6tnUwZY5d/kDjKy7G7H8fvaMpbvpSGnU
Z8RM1UHAuZM8mb6Xw2AGqI+JSKVvqjMQEXVtjw5kfkCFhYDuRUwKhzqt8VSdLYVe
wWuACvCxsAqyccz42Macx3DtXzDf1pP9Hm16DjQcrRobqQWN67w2WayujzmceGRG
j7S6BvieSfzR3C8Lxxzyw7KBauQjdi79U9Z3UM/Qxw5yy41Z1UYPwCwhlpWcorwi
tqrAlKQlbek3mWIXb+gzh1Rsfa0QTnFu
=0ZGu
-----END PGP SIGNATURE-----