-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office
Advisory ID   : NCSC-2023-0128
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-23391, CVE-2023-23395, CVE-2023-23396,
         CVE-2023-23397, CVE-2023-23398, CVE-2023-23399,
         CVE-2023-24882, CVE-2023-24910, CVE-2023-24923,
         CVE-2023-24930
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Spoofing
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20230316
Toepassing   : Microsoft Office
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Op basis van het door Microsoft gepubliceerde detectiescript is
  Proof-of-Conceptcode (PoC) gepubliceerd om de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2023-23397 te misbruiken.
  Voorbeelden van werkende malafide .MSG bestanden worden gedeeld in
  de community.

  Misbruik vereist dat aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan:

  * De kwaadwillende heeft een SMB-server onder eigen controle
  * Verkeer tussen het slachtoffer en de SMB-server staat SMB-verkeer
  toe (TCP 445)

  Microsoft adviseert overigens al een langere tijd om SMB-verkeer
  (TCP 139 en 445) te blokkeren van en naar externe, onvertrouwde
  netwerken en internet. Dit staat los van de huidige kwetsbaarheid en
  wordt gezien als een best practice. Zie ook:

  https://support.microsoft.com/en-us/topic
   /preventing-smb-traffic-from-lateral-connections-and-entering-or-
   leaving-the-network-c0541db7-2244-0dce-18fd-14a3ddeb282a

  Omdat misbruik van de gelekte hash vereist dat de kwaadwillende
  beschikt over toegang tot de infrastructuur om de hash te kunnen
  toepassen, blijft de inschaling van deze specifieke kwetsbaarheid
  HIGH/MEDIUM en de inschaling van dit beveiligingsadvies ongewijzigd
  MEDIUM/HIGH vanwege de overige beschreven kwetsbaarheden.

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse Office
  producten. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om
  aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende
  categorieën schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Spoofing
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

  De ernstigste kwetsbaarheid bevindt zich in Outlook en heeft als
  kenmerk CVE-2023-23397 gekregen. Deze kwetsbaarheid stelt een
  kwaadwillende in staat om zich voor te kunnen doen als het
  slachtoffer. De aanvaller moet hiervoor een malafide e-mail
  versturen naar het slachtoffer. Wanneer de mailserver de externe
  links verwerkt in deze e-mail, kan contact worden gemaakt met de
  externe, malafide mailserver van de kwaadwillende, waarmee de
  Net-NTLMv2-hash kan lekken naar de kwaadwillende. Deze kan dan weer
  gebruikt worden om toegang te krijgen tot de omgeving van het
  slachtoffer. Hiervoor is géén interactie met het slachtoffer nodig.

  Microsoft geeft aan dat deze kwetsbaarheid op beperkt schaal actief
  is misbruikt. Vanwege deze reden heeft Microsoft een script[1]
  gepubliceerd om eventueel misbruik te detecteren en te mitigeren.
  Het NCSC adviseert om dit script te gebruiken om te valideren dat er
  geen misbruik heeft plaatsgevonden.

  Hoewel de kwaadwillende kan beschikken over de Net-NTLMv2-hash, is
  toegang tot de infrastructuur daarmee niet gegarandeerd. De
  kwaadwillende zal over een andere toegangsmethode moeten beschikken
  waar de hash geldig is.

  De inschaling voor deze specifieke kwetsbaarheid wordt daarmee
  HIGH/MEDIUM.

  Afgezet tegen de overige kwetsbaarheden, waarbij uitvoer van code
  mogelijk is en toegang tot gevoelige gegevens, wordt de totale
  inschaling van dit beveiligingsadvies MEDIUM/HIGH.


  Microsoft Office SharePoint:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-23395 | 3,10 | Voordoen als andere gebruiker    |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Office Outlook:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-23397 | 9,10 | Voordoen als andere gebruiker    |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Graphics Component:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-24910 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Office Excel:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-23396 | 5,50 | Denial-of-Service          |
  | CVE-2023-23398 | 7,10 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  | CVE-2023-23399 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft OneDrive:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-24923 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2023-24882 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2023-24890 | 6,50 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  | CVE-2023-24930 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Office for Android:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-23391 | 5,50 | Voordoen als andere gebruiker    |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  [1]
  https://microsoft.github.io/CSS-Exchange/Security/CVE-2023-23397/

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Hyperlinks
  https://microsoft.github.io/CSS-Exchange/Security/CVE-2023-23397/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZBMyjv4Vd0fJc7lbAQoglwwAlYoq5I/grfOimI5OMdehQZWQ4c56Us7U
4uJAvVBop1DbraNUi0UeckcKzl47Q+TrGYaxOSpYqzzhtUhL/9yOKCGaKivkhBRE
pgOZOpL8ZbQKST+opulcpVmyPgYuvfSEB5TlJbhoL5KDdi9gneIuRXRgj1viniXQ
9h56zj+M84/PXZZ+aenbyS9cwkHBL+rae/gRwqwDpvuWZ1t+aMiW8Fmsxol6ggw5
KbNoqSrTT+Z/TF08PviA1hPn1tdW55b6sWi6i18odz4REC57ZXAy9HYDN21SQeYP
lx7MyrYbEphvG+GPkzukmQiZDBwrVhsOTNQrSdHTKIqMX6C054Pdpn9PrC3w7hnF
M0hynNtLh9zCeo8g+6+I1MIZzIf082wosOY2BAnYTu32IcgC3/IaS2HIG7jIvMrE
AaRGpFT3rEpfDPGxFwIAQSqT4sL35vf9RjqflWq0eTsE6flMZK3BE5DdCzfYG80K
igUsaciZAB2WcTjCUxl45BSL18j3I/aZ
=Ewhv
-----END PGP SIGNATURE-----