Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Azure

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 04-04-2023 NCSC-2023-0129  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
04-04-2023
medium
medium
NCSC-2023-0129 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Spoofing
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Azure HDInsight Apache Ambari en Azure Service Fabric.

De kwetsbaarheid in HDInsight Apache Ambari stelt een kwaadwillende in staat om zich voor te doen als een andere gebruiker. Hiervoor dient de kwaadwillende het slachtoffer ertoe te bewegen een malafide URL te openen.

De kwetsbaarheid in Service Fabric is een cross-site-scripting-kwetsbaarheid. Succesvol misbruik vereist dat het slachtoffer een malafide URL opent en vervolgens op een specifieke pagina binnen de applicatie een bepaalde optie selecteert. De kwaadwillende kan vervolgens code uitvoeren in de context van de browser waarmee de applicatie wordt bezocht. Tevens stelt de kwetsbaarheid de kwaadwillende in staat om nieuwe of aangepaste containers te deployen op infrastructuur die met Service Fabric wordt beheerd. Over de kwetsbaarheid is een blogpost met technische details gepubliceerd.

Voor een overzicht van de kwetsbaarheden, zie hieronder:

Service Fabric:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-233838,20Voordoen als andere gebruiker

Azure Apache Ambari:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2023-234084,50Voordoen als andere gebruiker
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Azure
Microsoft Azure Service Fabric

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-23383, CVE-2023-23408

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Complexe handelingen 1
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 04-04-2023 NCSC-2023-0129  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
04-04-2023
medium
medium
NCSC-2023-0129 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Beveiligingsbedrijf Orca Security heeft een write-up gepubliceerd met meer informatie over de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-23383. In de write-up wordt uitgelegd hoe de kwetsbaarheid kan worden misbruikt.

De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft ongewijzigd MEDIUM/HIGH. Organisaties wordt geadviseerd de door Microsoft beschikbaar gestelde beveiligingsupdates te installeren.

  Versie 1.00 15-03-2023 NCSC-2023-0129  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
15-03-2023
medium
medium
NCSC-2023-0129 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.