-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Aveva producten
Advisory ID   : NCSC-2023-0130
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-11022, CVE-2021-3711, CVE-2022-23854,
         CVE-2023-1256
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20230316
Toepassing   : Aveva Intouch
         Aveva PlantScada (voormalig Citect SCADA)
         Aveva Telemetry Server
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Aveva heeft kwetsbaarheden verholpen in inTouch, PlantScada en
  Telemery Server. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken
  om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende
  categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Manipulatie van gegevens
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot systeemgegevens

  Om de kwetsbaarheden te misbruiken heeft de kwaadwillende toegang
  nodig tot het productienetwerk. Het is goed gebruik een dergelijke
  infrastructuur niet publiek toegankelijk te hebben.

Mogelijke oplossingen
  Aveva heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  inTouch, PlantScada en Telemetry Server. Voor meer informatie, zie:

  https://www.aveva.com//content/dam/aveva/documents/support
   /cyber-security-updates/SecurityBulletin_AVEVA-2023-001.pdf
  https://www.aveva.com//content/dam/aveva/documents/support
   /cyber-security-updates/SecurityBulletin_AVEVA-2023-002.pdf

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZBLPW/4Vd0fJc7lbAQpLQAv/WmEW+x6ZMwirWJDWG1ughbKOCoUKh6RU
8cVEdYbBSydkMuVsdKjBUXzYEF5RkOYi3IXCgC+1ZMcRODrL81r5baRPiCypsp1+
ZEnItUrgtYodg9NWmPWULq76Wl301AQxPuelPyJBS/p6cKmbFRHUDWRjz/jSTuFV
TMDbg91zh3dTQ9tWgK2wUfeXEWV6DFXXnUxgBx11iAJH70MHKNQkzkrJB+sDt5C0
tYA1B07zK8KomTKZ0/Vjm57QbeOcFsDjOiCCZQ6rZqg+RZjU/9Uy7IWu0/bRwaxu
Pjed7SNnMZAn0pIEauiQT4JUL7x/u8U/8rOxrxMXF9Rg0ut2A/OKNCq7nzWVYR42
Tz6mGj5bjDdl+3eIDraXb8oZs8HM0KMBTvqAMieJrj3BplsCx3aU4do7KT62mgjd
NHd9x7jKm867gOdE6SDl+/QfHvG1h7DyFUkm5eL8P0YbOnOvQ7FtT0Mx3FWTjEnt
Wt5Wvrn6DRtKkvUYyGmrLrz7QN/i9xbD
=9O7m
-----END PGP SIGNATURE-----