-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Zoom
Advisory ID   : NCSC-2023-0132
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-22880, CVE-2023-22881, CVE-2023-22882,
         CVE-2023-22883, CVE-2023-22884, CVE-2023-22885
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20230316
Toepassing   : Zoom
Versie(s)    : < 5.13.5
Platform(s)   :

Beschrijving
  Zoom heeft kwetsbaarheden verholpen in de Zoom client voor diverse
  platforms. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de
  kwetsbaarheden misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken.

  Een lokale kwaadwillende kan zich verhoogde rechten toekennen door
  kwetsbaarheden in de installer.

  Ook kan een kwaadwillende willekeurige code uitvoeren op het systeem
  van het slachtoffer. Hiervoor moet de kwaadwillende wel vooraf een
  malafide SMB-server in het LAN van het slachtoffer geïmplementeerd
  hebben.

Mogelijke oplossingen
  Zoom heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Zoom 5.13.5. Voor meer informatie, zie:

  https://explore.zoom.us/en/trust/security/security-bulletin/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZBL0M/4Vd0fJc7lbAQrOzAv/QEL8i7o2AAIw3CwxUL4provW9c+aHk0H
mIX1RKEEDt2Y9SiKlZMLa2xq0CwH3e/miIO/BWInYRdbZWToMInNk7Eq46ugn165
3iQMXlBZ0ZQyTZA4cD9SKaABrMg95S/V1ER9WaTw6zPAIz6P+9lY91qlPKH5zdQR
632ScdVtYbjVuC37tCqHFZfQrqfJKhIuoOjgDTwGTaknRAIpO5kbArtMcBIO0uZK
9RbSqCzD+ANN0js0LFpI5cVuLiIUx6Huus0wEhe4/TGLiJ8L/Jr98/kFrH3g8xPk
91aCrMftulb9s35Eg8U7GyJ1WpiXQoNJ+GFcn0mbr46xXnB8HFoyT4OPPRn+Kqcq
EUuqW8hd2kdJvHWKlx64uR9oFCbfqQwq4ikA15AWkGGFinSe1IPOpVmKqftrJkjq
DOAscDkgxlKhsiOR4S25EByFz2BDFDQ4badoSMe6q7/i/i61MvDM4BiXTa1tpC6J
cSjgqOV9w8SWIweG1RGFCfl0WorG2gEu
=mx6j
-----END PGP SIGNATURE-----