-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Adobe Creative Cloud
         Desktop Application
Advisory ID   : NCSC-2023-0137
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-26358
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20230316
Toepassing   : Adobe Creative Cloud Desktop Application
Versie(s)    : < 5.10
Platform(s)   :

Beschrijving
  Adobe heeft een kwetsbaarheid verholpen in Creative Cloud Desktop
  Application. Een lokale kwaadwillende kan de kwetsbaarheid
  misbruiken voor het uitvoeren van willekeurige code.
  De kwaadwillende heeft hiervoor geen voorafgaande autorisaties op de
  applicatie nodig.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Creative Cloud Desktop Application 5.10. Voor meer informatie, zie:

  https://helpx.adobe.com/security/products/creative-cloud
   /apsb23-21.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZBL0Af4Vd0fJc7lbAQqQQQv/c0UsUISPhhy71Zmis8xqgJX+b0MKW7KA
RcGUz94HPLFwvbfPXrVPbHk0OgYHhG2M0fqd1P6ktA2cA9l4vJ/9SkXyIkLliye7
Rr9CumPaXacLOM+aD2q70E7T0OjL0XyjwHtAuvX7IyqlsqK13IVV0QgzGLpkHxaQ
VoCa8+UaEW9mDuXkkNJQo/VqYsaH1PVnn8xHC6/OI/ybPK/3FK47Rx7c+Ql6IUoC
CRkSrw1R40U1koaBwGxecmDVHjOAw4lGGuqaJfRZOYW/r3EpzIYZR0bPw+GBkSpG
yBoptjxMTqcp4I4M1R7w+IilJM9p3shStThe+D93eMtnEJ7zSIdSJZFEBMQzTntA
Qj5EYGq0C6P3WxxbjD1fV2canaIiq9azTKrhV8+v+L+8vABLgm3mJJskIwHAmtsf
tMRtTCTp4AJP8PnKNO9ERv7zkbDnFS7OtUt2fXFkov+ANSY62yjFuGbUSfil+qeu
d4ovaZdpYgfeQhk/IKRgw9N8XQlXKrRD
=7Iax
-----END PGP SIGNATURE-----