-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in IBM Aspera Faspex
Advisory ID   : NCSC-2023-0140
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-27875
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Manipulatie van gegevens
         Spoofing
Uitgiftedatum  : 20230317
Toepassing   : IBM Aspera Faspex
Versie(s)    : 5.0.4
Platform(s)   :

Beschrijving
  IBM heeft een kwetsbaarheid verholpen in Aspera Faspex. Een
  geauthenticeerde kwaadwillende kan middels de kwetsbaarheid het
  wachtwoord wijzigen van een andere gebruiker.

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft een nieuwe container image uitgebracht om de kwetsbaarheid
  te verhelpen in Aspera Faspex 5.0.4. Voor meer informatie, zie:

  https://www.ibm.com/support/pages/node/6963662

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZBQq3/4Vd0fJc7lbAQrBxwwAwzzd7wSaC+y+diuHrjaDrNj2nJZ8wJyF
/P02nKraz0l0s+nANIy05zLEyn6wU6bvvuO9nryeK7s/MLW9cFn1w+9fHzXtS0Ik
l5jZFSbeBlDuYA+ouMlvusil7eHlCPvYHxhx5GBy9gEF9hO+RbraDUHfjb7jfx5u
Jd7luCfcc9/oXDh7xE7672SZvUaEanIb4QtOVbHstJDo3WaD2MBQ7NMLRJjYwoKi
rvL7cbWRa0N698r3LvWf/W3zzsqiLuIkU5ddjmGLAauBy+seMWCuZfFxExslAO4g
4S1rCW7cjyfMckZ6spuQC3hMxxRKJWE2xZax1/QeVYhmhCff16AEKgYTmmUE1dvP
CHR8UOY1woT5Ni4LKzsx6c8WTvoq8+QNpII2S3SM2XM0zKrzQMk5XuvFcP6qUdGJ
0BOw4SOYbIhkknWkFo/1dXSTS5n1Uuur6HgrQ7R8a/qb5zRsZ2JTEnfQImS88jyv
HGHdI4U3zNI3MihYfp294b724n0yjAz3
=ozkn
-----END PGP SIGNATURE-----