-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in IBM Aspera Faspex
Advisory ID   : NCSC-2023-0142
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-27871, CVE-2023-27873, CVE-2023-27874
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20230323
Toepassing   : IBM Aspera Faspex
Versie(s)    : 4.4.2
Platform(s)   :

Beschrijving
  IBM heeft kwetsbaarheden verholpen in Aspera Faspex. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om gevoelige gegevens
  te verkrijgen, of om mogelijk willekeurige code uit te voeren onder
  de rechten van het slachtoffer middels een XML External Entity
  injection-aanval (XXE).

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Aspera Faspex 4.4.2 PL3. IBM kondigt aan dat Faspex 4 End-of-Life
  gaat en adviseert om over te gaan naar Faspex 5. Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.ibm.com/support/pages/node/6964694

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZBxT7v4Vd0fJc7lbAQoISwv/Zh6dYBpToAQOW6ZzM3VA5tv3xKz4VfoA
e5uOq5/tW4/4XjCLj5gY1caZsaXlYr6Mv95eIg/apxf7pogaYzStmiygAe3rSMk0
dr/TsW3FsVOFIhJylumro4vcLR4RviDQFnVWQJWhBS1m/mtIddM4v7ldcAGwmChb
wEFLJlrIcYUFYM6esEFTjjtY//h+yn81bD2QCOS5giKStd9GlDSxYWJmr1rv6UVW
/MJzmDiW+JShYZvarK3X/BijLw+Vlq1qsX2Yewbuj5QrBUipLn4Ggiclr+6sPNlI
/R/Qb9DladTH5kQGgnp04XHgzzYyGoQVXE+nxUdjaItTdHJZucvAtYgtgZSwyp2N
jYLnIK+J3MtYu88W5lgJnwHBO1mLcrdk2wIbXmuTW+tlJ1uR2Nb3Wolu+fP0p5rD
9A4rygpUz5hQhwqGY2xMm6aYyzzMRZ5BLt2vrtzy8QlGvpWZs5atFbBQJ0vE5Cqo
xXCe4EFeAyADovvAs3WfaRmZaPZ7JPsO
=phXs
-----END PGP SIGNATURE-----