-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Cisco Acces Points
Advisory ID   : NCSC-2023-0144
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2023-20056, CVE-2023-20097, CVE-2023-20112
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20230323
Toepassing   : Cisco Aironet
         Cisco Catalyst
         Cisco Business AP
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Cisco heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse Access Points. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken op het kwetsbare systeem, of om
  willekeurige code uit te voeren als root.

  Om willekeurige code uit te kunnen voeren heeft de kwaadwillende
  voorafgaande authenticatie nodig op de command-interface van het
  kwetsbare systeem. Het is goed gebruik een dergelijke interface niet
  publiek toegankelijk te hebben maar afgeschermd op een separate
  beheeromgeving.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  de kwetsbare Access Points. Voor meer informatie, zie:

  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-aironetap-cmdinj-6bjT4FL8
  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ap-cli-dos-tc2EKEpu
  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ap-assoc-dos-D2SunWK2

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZBxVNf4Vd0fJc7lbAQq2FAwAs/0Tte1F2yOOFVICvg1vZBofZzLCx6/8
bSTCRI0ypcHgfBV5d30tfyNslq9swEMxZfwY3F9o7oQqtPGRZy8scKyLDkiRODtD
7s3zZbGbwT+jwg3vBiJOvVggc1ohAxZ3d++ddaOJz/+7Pl/45nk/bpwLSCAySSZx
Iugn9SFJiNtbLkxRvye41gjQXCTFQxUGr1Y6Mh+JFu4VpQhopLIauFsgn1pUuha9
r6Nb0XjsGARe1DjqrcIInvKTj5/P3U1mKLGrDcVA7LmdK8BcRn0MUzby1+lD3PDN
FFqVT1/2lin071D7fYmz11ozRnYbyxYegO3fWk/nIdAXgy2r25VTfxN3EM6hwGom
DXYFio4+/d0QQ1zc3FjAtls6/iye1Wlceo9r4cbX2OpMFOE7ln9MO8p7rnbHdZ7l
d98eS+JAFqFmgyBjOxnOlh/6ie0IHxUbcDU0uKpbsOPr4xiTf6bxbOfsMmyEntzz
Cn/P9MzShhDEAWOP+SA816kUyIcdnjEP
=seO2
-----END PGP SIGNATURE-----