Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome en Microsoft Edge

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 27-03-2023 NCSC-2023-0145  
 
medium
high
Signed-PGP →  
27-03-2023
medium
high
NCSC-2023-0145 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Google heeft diverse kwetsbaarheden verholpen in Chrome. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens

Om de kwetsbaarheden te misbruiken, moet de kwaadwillende het slachtoffer misleiden een malafide webpagina te bezoeken of een malafide document te openen.

Zoals gebruikelijk heeft Google verder weinig inhoudelijke informatie vrijgegeven.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Google Chrome
Microsoft Edge

Oplossingen

Oplossingen

Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Chrome 111.0.5563.110 en 111.0.5563.111. Voor meer informatie, zie [Link]

Microsoft

Microsoft heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Edge. Tevens zijn hierin de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2023-28286 en CVE-2023-28261 verholpen. Deze kwetsbaarheden zijn specifiek voor Edge en niet van toepassing op Chrome. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-1528, CVE-2023-1529, CVE-2023-1530, CVE-2023-1531, CVE-2023-1532, CVE-2023-1533, CVE-2023-1534

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 23
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 27-03-2023 NCSC-2023-0145  
 
medium
high
Signed-PGP →  
27-03-2023
medium
high
NCSC-2023-0145 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Microsoft heeft de kwetsbaarheden verholpen in Edge (Chromium based). Tevens zijn twee kwetsbaarheden verholpen specifiek voor Edge, te weten: CVE-2023-28286 en CVE-2023-28261.

  Versie 1.00 24-03-2023 NCSC-2023-0145  
 
medium
high
Signed-PGP →  
24-03-2023
medium
high
NCSC-2023-0145 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.