-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache OpenOffice
Advisory ID   : NCSC-2023-0146
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-38745, CVE-2022-40674, CVE-2022-47502
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20230327
Toepassing   : Apache OpenOffice
Versie(s)    : < 4.1.14
Platform(s)   :

Beschrijving
  Apache heeft kwetsbaarheden verholpen in OpenOffice. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige code
  uit te voeren in de context van de applicatie, met rechten van het
  slachtoffer.
  De kwaadwillende moet hiervoor het slachtoffer misleiden een
  malafide bestand te openen.

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in OpenOffice 4.1.14. Voor meer informatie, zie:

  http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2022-38745.html
  http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2022-40674.html
  http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2022-47502.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZCFlB/4Vd0fJc7lbAQq6eQv9Gnfwzh4TkmAh9EY5NFendVLOgbqwpsQt
UHbExxOGLc1/CHN79WX7WAgr5R7MAOTA320eGOGt5t3ksD2UkW0LgKd2E/HlLxxx
/FLDzZhDCWp5MCOXlm2fswgdilelu6ffoxWMCQmNZpArBMtsabeL/ItVj3tS4aRE
wmtcO1apvANf9iBsFFObL32ydUmkDo7f0XkiDODhiDX19NgMqZms7Yuge+9lDbj3
x5R6apw5quBl3xkG1H4yABLzAmSqRdAMzO57IGOXB66+Xdz4K8qYFKEkFSZcwweM
Km5I3VZI96or9sZg2gYCma/oi+S5GjBXcYLjpuSVFZ9oqzHticCDEl+GtoMIWADa
X9Ics63MNvY92GLRkuBydMuTwei71Po2UdWacuC/HffXaWtUb9YuGTPMslLRSLBx
kmuzMAw4aX3l5s0XLEXejMJ5h+Fv2O6bopj93zPnn9UUjnDl0qcbCmoXztzQItij
mZdYxpqy7OfiUt3JFnQQD4tBIkuVAjkW
=JLx0
-----END PGP SIGNATURE-----