-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Jetbrains IntelliJ IDEA
Advisory ID   : NCSC-2023-0151
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2022-48430, CVE-2022-48431, CVE-2022-48432,
         CVE-2022-48433
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20230330
Toepassing   : Jetbrains IntelliJ Idea
Versie(s)    : < 2023.1
Platform(s)   :

Beschrijving
  Jetbrains heeft kwetsbaarheden verholpen in IntelliJ IDEA. Een
  kwaadwillende met toegang tot de ontwikkelomgeving kan de
  kwetsbaarheden misbruiken om beveiligingsmaatregelen te omzeilen of
  broncode te manipuleren en zo toegang te krijgen tot gevoelige
  gegevens of code uit te (laten) voeren met rechten van het
  slachtoffer.

Mogelijke oplossingen
  Jetbrains heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in IntelliJ IDEA 2023.1. Voor meer informatie, zie:

  https://www.jetbrains.com/privacy-security/issues-fixed/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZCWIB/4Vd0fJc7lbAQqzQgv+NEIgsUaAiRfeDOjUzd7ixCiVL/PwJVgi
Fe66SvlYDPp/j7zXf4T3wJ7OSeoStXqo7fIkWo87xczDo20grC6bNc0s/UUmPj/M
VOPaPS9vJiSw14PPJlD/8Bw6W88PaFjB44oC/TFyskccyq4bRMxYVHXI3molHqjW
uwGc5yYo9r9YO64d9EpIdtScw6um2GLkpyDZJBMmbGx0YL/bpcbNrw+CzpVcUE/t
LeXzfLmz6Ni7AtKWzy9IYgqOVdeMBB4WytdEm7e7ThhTOo/9oFqoJ5T/QKvcxLF4
kQjsRrqpcO7Oqz+xdbiXFV/LcIjNziDUGDLFPi7+mNT+d4UD8nbJTVkF87naBAbf
hVWToNMzzZbYG3pZUOqXuQHBp9T9eJszGkimb2l6Qjq1CrG3h7amdARerWAeZNFV
/ofie8vOCRaEtpGimIfwgkW9LgGyHzen+wIoP5e90jnFm0yGNzc0/nS1yfS4mzRy
OiIWPA4XLt/945/kxkZWod357VFirVcJ
=Jbq7
-----END PGP SIGNATURE-----