-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in IBM QRadar SIEM en User
         Behavior Analytics
Advisory ID   : NCSC-2023-0154
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-8036, CVE-2018-11694, CVE-2018-11698,
         CVE-2018-15494, CVE-2018-19797, CVE-2018-19827,
         CVE-2018-19838, CVE-2018-19839, CVE-2018-20190,
         CVE-2018-20821, CVE-2019-6283, CVE-2019-6284,
         CVE-2019-6286, CVE-2019-10785, CVE-2020-5259,
         CVE-2020-7764, CVE-2020-13936, CVE-2020-15366,
         CVE-2020-24025, CVE-2021-3765, CVE-2021-3807,
         CVE-2021-3918, CVE-2021-21290, CVE-2021-21295,
         CVE-2021-21409, CVE-2021-23343, CVE-2021-23362,
         CVE-2021-23364, CVE-2021-23368, CVE-2021-23382,
         CVE-2021-23450, CVE-2021-25220, CVE-2021-26401,
         CVE-2021-29060, CVE-2021-32803, CVE-2021-32804,
         CVE-2021-37136, CVE-2021-37137, CVE-2021-37701,
         CVE-2021-37712, CVE-2021-37713, CVE-2021-39227,
         CVE-2021-42581, CVE-2021-42740, CVE-2021-43797,
         CVE-2022-2795, CVE-2022-2964, CVE-2022-3676,
         CVE-2022-4254, CVE-2022-4883, CVE-2022-21619,
         CVE-2022-21624, CVE-2022-21626, CVE-2022-21628,
         CVE-2022-21724, CVE-2022-22970, CVE-2022-22971,
         CVE-2022-23437, CVE-2022-24785, CVE-2022-24823,
         CVE-2022-24839, CVE-2022-24999, CVE-2022-25647,
         CVE-2022-25758, CVE-2022-25901, CVE-2022-25927,
         CVE-2022-28733, CVE-2022-31129, CVE-2022-31197,
         CVE-2022-34917, CVE-2022-36033, CVE-2022-36364,
         CVE-2022-37598, CVE-2022-37599, CVE-2022-37601,
         CVE-2022-37603, CVE-2022-40149, CVE-2022-40150,
         CVE-2022-40152, CVE-2022-40153, CVE-2022-40154,
         CVE-2022-40155, CVE-2022-40156, CVE-2022-41704,
         CVE-2022-41946, CVE-2022-41966, CVE-2022-42252,
         CVE-2022-42890, CVE-2022-45143, CVE-2022-46363,
         CVE-2022-46364, CVE-2023-22809
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20230331
Toepassing   : IBM QRadar
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  IBM heeft kwetsbaarheden verholpen in QRadar SIEM en User Behavior
  Analytics. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om
  aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende
  categorie├źn schade:

  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Denial-of-Service (DoS)
  * Manipulatie van gegevens
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot systeemgegevens

  De kwetsbaarheden bevinden zich in onderliggende third-party
  producten als grub, sudo, xen, ISC Bind, Node.js, Apache, Netty,
  Java, javascript code en diverse parsers voor verschillende soorten
  verkeer waarvoor de SIEM is ingericht. Voor deze kwetsbaarheden zijn
  eerder beveiligingsadviezen uitgebracht per specifiek product. IBM
  heeft deze eerdere updates gebundeld voor QRadar.

  De kwaadwillende heeft geen voorafgaande authenticatie of
  autorisaties nodig op het kwetsbare systeem. Maar de kwaadwillende
  moet wel kennis hebben van de inrichting van de infrastructuur om zo
  speciaal geprepareerd verkeer te kunnen aanbieden waarmee de
  kwetsbaarheden kunnen worden misbruikt.

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  QRadar SIEM 7.5.0 UP5 en User Behavior Analytics 4.1.11. Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.ibm.com/support/pages/node/6967333
  https://www.ibm.com/support/pages/node/6967283

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZCbdMf4Vd0fJc7lbAQoRwgwAn2n41+RBFOn71tInHjazvrQaqvTA+tJ9
87aFMiT2CoVsS+7B00J/v3L5Um6yryQpboXB5fPMbfw92CXRmgKzvDtj1aOWN4nj
sMNzAGM5GubVq+nsKH7SnbcekZ5xViVJCXVufeo1e2EcCUW3Y8k+aGnMBYy6Jz/d
qlYg6RlnaHH//xXmpQhz0dg8U86rBLCE2KjwirEgRDqvu+dsBoh0UOh7GxtgAB3D
X/twBjeWP9m0xM5V5MOIQCV1/IyrBV/EOwfs8HONJpjsWjjOQfGuS+tViT7ARa65
UPH2eqBpyYJED/IZcB/1y4Ur4KEyOoej6kdUJVVMwj/ZaSrMSBGZ7k5GD80uS9Ym
lEASoFTxeOYxeVqIOVkT7nmKY1TZkOV5o/0Y5+eODfKlyxu0hKGS72ERb00urhHZ
pLg+315tZ/sKdfrt0izJO10pgGrqd2IknBOqpMcBw8bbSxnfpqtiJWlnaqgFkNNY
gzc0Ec9bH7aFCpUCDd4LFLSZPVWpxBFS
=RW/f
-----END PGP SIGNATURE-----