-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Firefox en
         Firefox ESR
Advisory ID   : NCSC-2023-0231
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-32205, CVE-2023-32206, CVE-2023-32207,
         CVE-2023-32208, CVE-2023-32209, CVE-2023-32210,
         CVE-2023-32211, CVE-2023-32212, CVE-2023-32213,
         CVE-2023-32214, CVE-2023-32215, CVE-2023-32216
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Spoofing
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20230509
Toepassing   : Mozilla Firefox
         Mozilla Firefox Extended Support Release (ESR)
Versie(s)    : < 113
         < 102.11
Platform(s)   :

Beschrijving
  Mozilla heeft kwetsbaarheden verholpen in Firefox en Firefox ESR.
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om
  aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende
  categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Spoofing
  * Toegang tot systeemgegevens

  Voor een succesvolle aanval moet de kwaadwillende het slachtoffer
  misleiden een malafide webpagina te bezoeken.

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Firefox 113 en Firefox ESR 102.11. Voor meer informatie, zie:

  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2023-16/
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2023-17/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZFpVYf4Vd0fJc7lbAQolOAv/bi+vEllI62ihxPwg/6H6OaVK6zxgmmrS
TUjuPivVbJ7Ot+HklcIJlITF9wNpGeCptABMURjbNq06PTTSuUGN8Iv4NuX9P9KI
9HvzLEg1Ggjh14CZS/NND4KJkeCk6HaM1wWB8TsBGUgNZMv69dYw38v3TUiP+RY5
SEHf7B5uoilhYJrA7KQuQtme7SpopQYIzV3VklVL+cn3iWn8t72VlbsqIR0t3DgH
LNQFqY8b8iH3gHgviXV038Q8ApIXs+6ATyjXwlVIbKM7hkGnjJyrqUGhPAM6JBal
ri2tKL5WaZPjO2qVe4tlkUkbtP3CC4z2edrOuKluhwxvQOSe2epYkYqiJTONczoq
U6y57pwxZ2xS/Hg5slM//iJXtw+JsP/yclkwvBhpPeaLCrFKh6Hg0wuG/dC5GRGB
0T/WqcKBAkmvjGpdHhrqCzg6OT8nNRk3PNKE0kemDy5Sk9qqK6ZIeTB4l3N5Bcez
HmfLSajEtpfNYdKwLxBTHbkFcQMMAUnP
=zHfw
-----END PGP SIGNATURE-----