-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Firefox en
         Thunderbird
Advisory ID   : NCSC-2023-0231
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-32205, CVE-2023-32206, CVE-2023-32207,
         CVE-2023-32208, CVE-2023-32209, CVE-2023-32210,
         CVE-2023-32211, CVE-2023-32212, CVE-2023-32213,
         CVE-2023-32214, CVE-2023-32215, CVE-2023-32216
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Spoofing
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20230511
Toepassing   : Mozilla Firefox
         Mozilla Firefox Extended Support Release (ESR)
         Mozilla Thunderbird
Versie(s)    : < 113
         < 102.11
Platform(s)   :

Update
  Mozilla heeft de kwetsbaarheden verholpen in Thunderbird. Dit
  beveiligingsasvies is aangevuld.

Beschrijving
  Mozilla heeft kwetsbaarheden verholpen in Firefox, Firefox ESR en
  Thunderbird. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de
  volgende categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Spoofing
  * Toegang tot systeemgegevens

  Voor een succesvolle aanval moet de kwaadwillende het slachtoffer
  misleiden een malafide webpagina te bezoeken.

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Firefox 113, Firefox ESR 102.11 en Thunderbird 102.11. Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2023-16/
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2023-17/
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2023-18/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZFzpvP4Vd0fJc7lbAQoo8QwAr06QUK/lqkJskTCbiC3tlQWUuNtumfl/
H6Uj56/uBuFOc0kZp2eQdJMz9giKnzo6Ad3nAA3RX6n4VT7bnHiurHIkia/JrGCQ
qOIDbUrD4tzlKvaP9m4mXq6skK0zRJhmldffZuBVAcYR+gqCdVcUpv4vpTpVORWf
u5osZvR9xe4wj09oTEhsyn5QY4bHNUSjgQl4hUAJt/0upQfn8cXP8o91qwAi0dZy
rQ1VcaAj2OeBqzY6OsJu7iZNskBu2Auj1hXYRyrVRmR7no1xhg0WSg7F2ZFxcIdP
89zUIsFem4vJDvMv3L6tElKmGZbmGCIZmnIi94AZx3kXCg6tnI6Ly1Hm8OtVXcWQ
fV4XWh8t2uL9MvdRo4QBz2kgMn+ZDoSGJ0vHuzwYZ+/ZhhzDO2XjTc/+kukGTo+s
qSvaec4wQecKVWObuv7Ll2pvra0yGJim0vuq6d9ATiGivLK1FlgFyIhRQjWUi6xp
at+WrYdjY87wZEbLqq9RCJmC5PqZz3sQ
=ElQs
-----END PGP SIGNATURE-----