Firmware- en Intel Boot Guard-keys uitgelekt bij ransomware-aanval op MSI

Deze pagina zet de platte tekst van officiƫle advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 10-05-2023 NCSC-2023-0235  
 
low
high
Signed-PGP →
 
10-05-2023
low
high
NCSC-2023-0235 [1.00] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

Eind maart is hardwarefabrikant MSI getroffen door een ransomware-aanval. Als gevolg van deze ransomware-aanval zijn volgens beveiligingsbedrijf Binarly private keys uitgelekt die worden gebruikt voor het digitaal ondertekenen van firmware voor moederborden. Tevens zijn private keys gecompromitteerd die door Intel Boot Guard worden gebruikt.

Intel Boot Guard is technologie die door Intel is ontwikkeld. Intel Boot Guard verifieert tijdens het opstartproces van een systeem of de firmware van een moederbord digitaal door de leverancier is ondertekend. Het uitlekken van MSI's Intel Boot Guard- en firmware-keys stelt een kwaadwillende in staat om zelf malafide firmware te ondertekenen. Een kwaadwillende met (in beginsel lokale) toegang tot een kwetsbaar systeem kan deze firmware vervolgens installeren en uitvoeren. De kwaadwillende krijgt hiermee vergaande toegang tot het systeem waarbij alle bovenliggende beveiligingsmaatregelen worden omzeild. De kwaadwillende krijgt zodoende bijvoorbeeld toegang tot gegevens die op het systeem staan opgeslagen of kan de toegang gebruiken voor het uitvoeren van verdere aanvallen.

Chipfabrikant Intel heeft aan het NCSC laten weten dat de gelekte private keys MSI-specifiek zijn en dus alleen voor MSI-systemen kunnen worden gebruikt. Moederborden van MSI zijn echter mogelijk verwerkt in producten van andere leveranciers. Daardoor kan misbruik van de gelekte keys dus mogelijk ook op deze systemen plaatsvinden. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie over getroffen systemen.

Omdat succesvol misbruik technisch complex is en in beginsel lokale toegang tot een kwetsbaar systeem vereist, acht het NCSC de kans op misbruik klein. Het is echter niet ondenkbaar dat de gelekte keys bij gerichte aanvallen zullen worden misbruikt. Bij het NCSC zijn vooralsnog geen signalen over misbruik van het gelekte sleutelmateriaal bekend.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Intel Boot Guard
MSI-systemen

Oplossingen

Oplossingen

Vooralsnog zijn door MSI en Intel geen definitieve oplossingen gedeeld. Organisaties kunnen de volgende, algemene maatregelen treffen om de kans op misbruik te verkleinen:

  • Zorg ervoor dat de basisbeveiligingsmaatregelen in uw IT-omgeving op orde zijn. Zorg bijvoorbeeld dat systemen van de laatste beveiligingsupdates zijn voorzien, maak gebruik van antivirus-oplossingen en pas netwerksegmentatie toe.
  • Beperk de opstartmogelijkheden vanaf verwisselbare media zoals USB-sticks en CD-roms. Dit bemoeilijkt het installeren van malafide firmware wanneer een kwaadwillende fysieke toegang tot een systeem heeft.

Binarly heeft twee (beperkte) overzichten met potentieel getroffen producten gepubliceerd. Deze overzichten zijn indicatief en niet door het NCSC geverifieerd. Organisaties die gebruikmaken van MSI-systemen of producten die in de overzichten van Binarly voorkomen, worden geadviseerd contact op te nemen met hun leverancier voor meer informatie en concreet handelingsperspectief. De overzichten met getroffen systemen zijn te vinden op de volgende pagina's [Link] [Link]

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

Misbruik van de gelekte keys is technisch complex en vereist in beginsel lokale toegang tot een systeem. De kans op misbruik acht het NCSC daarom klein. Het is echter niet uit te sluiten dat de gelekte sleutels in gerichte aanvallen zullen gaan worden misbruikt.

low
∑ = 20
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Administrator 1
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Nog niet 3
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 10-05-2023 NCSC-2023-0235  
 
low
high
Signed-PGP →
 
10-05-2023
low
high
NCSC-2023-0235 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.