-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in de Linux Kernel
Advisory ID   : NCSC-2023-0236
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-32233
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20230511
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Linux Kernel

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in de kernel van linux.
  De kwetsbaarheid bevindt zich in de module netfilter. Deze module
  wordt door de kernel gebruikt om netwerkverkeer te verwerken,
  routeren en filteren. Deze module is alleen in gebruik wanneer het
  betrokken systeem daadwerkelijk actief netwerkverkeer manipuleert,
  omdat het bijvoorbeeld als router, gateway of proxy is
  geconfigureerd.

  Een lokale kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om zichzelf
  verhoogde rechten te kunnen geven en uiteindelijk commando's uit te
  kunnen voeren als 'root'.

  De kwetsbaarheid is door particuliere onderzoekers gemeld aan het
  linux-team en deze onderzoekers hebben Proof-of-Concept-code (PoC)
  meegeleverd om hun onderzoek te ondersteunen. Door een fout in het
  linux-team is een link naar de PoC-code verder verspreid, waardoor
  conform de policy van het linux-team binnenkort deze PoC publiek
  bekend gesteld gaat worden.

  Hoewel deze PoC dus nog niet publiek is, heeft het NCSC de
  beschikbaarheid binnenkort wel meegenomen in de inschaling van dit
  beveiligingsadvies, waardoor dit beveiligingsadvies uitkomt op
  MEDIUM/HIGH.
  Het NCSC adviseert daarom de updates van de leverancier van de in uw
  organisatie gebruikte linux-distributie in de gaten te houden en de
  updates zo spoedig mogelijk te installeren wanneer deze worden
  vrijgegeven.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van de linux kernel heeft updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheid te verhelpen in Kernel versie 6.3.1 en hoger. Voor
  meer informatie, zie:

  https://github.com/torvalds/linux/commit
   /c1592a89942e9678f7d9c8030efa777c0d57edab

  De verwachting is dat ontwikkelaars van linux distro's spoedig met
  updates komen om de kwetsbaarheid te verhelpen.

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZFyosP4Vd0fJc7lbAQosMwv8C3Ht5cdQvx73wlmeF0DRW/FANguV4JRf
s1gtfbMm0376YQ7oBDyU3JzE6qE5uGwfSXiJUk2gzfzLlF8DaqEGBOIwiMG5e0UV
thXdX4I+PUZ6kfpA7EVSa7/EBGwTiTuPFfKKqXKhcqLtTldEgpk0h04b5VypBNJ7
/x3lLsmFz0BagaTwXjdy0IDPZSIPW7nWJMWkFsUs77CVvZ42zDplBRKumXNxrBu+
x1k2WtcJxFAHidxuAjNZ5ubQGeKXcOwuORPYL5um7DxEsulTsN24ba8UPN0J+xUz
vsnfHXvbj/jCDv8J9+bwV2u416qLqkAAW/fnwDr44JRft4mZ+95WAp4vLVg0nd9u
KBLJsDBWv6stZtPp7nX7q+wlKm2tMsuLbkagbH4nrw81hGjz/sytxt/CSE4+lxKX
hnY8s/aIJ/llNOVt2U5EkkQTvJDC4NEPnfENRcJkXKkbSHTHhpTALdt+cTxfwTP3
2YowijLh5fMlQAQLsJjxQhXZhXhYzNtO
=N89p
-----END PGP SIGNATURE-----