-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Netapp SnapCenter
Advisory ID   : NCSC-2023-0240
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-1096
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van authenticatie
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20230515
Toepassing   : Netapp SnapCenter Server
Versie(s)    : 4.7
         4.8
Platform(s)   :

Beschrijving
  Netapp heeft een kwetsbaarheid verholpen in SnapCenter. Een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om
  zich toegang te verschaffen tot de backup-omgeving met
  beheerdersrechten.
  Hiermee kan de kwaadwillende toegang krijgen tot gevoelige
  informatie, data manipuleren of een Denial-of-Service veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  Netapp heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  SnapCenter 4.7P2 en 4.8P1. Voor meer informatie, zie:

  https://security.netapp.com/advisory/ntap-20230511-0011/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZGHnIf4Vd0fJc7lbAQpgdwv9H9Nwo6Hxs2ywgFuEzge3RHfb7trIqKUm
5VetFx0ob9BLXzng+dP2MsD10b666x2954ooxnTCuzec8ha7qVS2R2yWacSphUfk
qrFVkFdCZduV2lYSC39lCZkFvF65HszAyApYONbETtnYPW7XLlT3iLFZMh4xXYES
0A0hCgPWB45Rkmq05TbAcdPP76a+NEm9CzV+D0n4hiN1XNsqOkuGahy81eEGPugg
Ta5OIJY14mQajo9LtHQ9FziE7ZTZBt8d82IxJbteYNAvZADSenHsqD4kc0UDZCEN
ZaVZKz7e5iTgd402ecysfYsn0uZxDE7iF+Kgjmog+x5BbNlukzx9ogfVdyJDjcqx
4KmHMrbD2L4Qa/KvlGlTsI2mYg7xVXOBJXqie9DipgDN3re42e9FbPaN8ImqifrW
xoSavKS3VfpH5HJ02xHJBM5Q11t4F9RpTlUnvsttxzYNl43X/decsk8snIzVQx2U
b41qUSQA1L31S9JqiU3rsgUdIGh6toVC
=DSod
-----END PGP SIGNATURE-----