-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in diverse Autodesk
         producten
Advisory ID   : NCSC-2023-0241
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-25003, CVE-2023-25004, CVE-2023-29068
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20230515
Toepassing   : Autodesk AutoCAD
         Autodesk AutoCAD Electrical
         Autodesk AutoCAD LT
         Autodesk AutoCad MAP
         Autodesk Autocad Architecture
         Autodesk Inventor Series
         Autodesk Map 3D
         Autodesk Plant 3D
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Autodesk heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse producten. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige code
  uit te voeren binnen de kwetsbare applicatie door het injecteren van
  een malafide pskernel.dll.
  Het plaatsen van een dergelijke malafide .dll-bestand vereist social
  engineering, of misbruik van een andere kwetsbaarheid die het
  plaatsen van systeembestanden mogelijk maakt zonder tussenkomst van
  het slachtoffer.

Mogelijke oplossingen
  Autodesk heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in de getroffen producten. Voor meer informatie, zie:

  https://www.autodesk.com/trust/security-advisories/adsk-sa-2023-0009

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZGIO4f4Vd0fJc7lbAQpFlQv/S5SzNNtFEsJK05HIem24Ih5R59CeV+g+
dR5EpXQfbKRceD+n9BqRSmBdDga08p8fIGt9X+x/wHNcyuoC9pjdp8cWXRyYTVNQ
54nbBiVrdR0lKpsZ8fu2+pyEbCnwFwo2j9dJ+SnaFjAv5dNh6wPqw4k0/q5ZSj2g
HxDF2WBdCV2quvuOOwvnKxdVxxtGbbz7vsXi1S3ZHGD5Acxv99C55X7rKq1MeuR7
0GvTqgZPVxocHDnpnTeukNFIxNCln7nsej+s88F8ZEgeraXDSrx/E+38ujwhAFMQ
Lhvo7+Dw8IwfOfUI9xB5cmb0uoIZPQdDbf/Qbw0BPjjecKvlpadfQQsbfc9cvMpZ
ALkUX02gnQ8q3DoWb25Br44A11ZOkWIWVOX9IT3+yA1fQhS04t7iOm6vkht0T63R
LRcNlDTNbgIa1GdPnh3Wk6fDO43SQsi0Lwvuh6yLN4z4ibeXsxJoo/ig5/HYBdMl
Km0qRc8M2O5R1Zk5QZgbBw/Wzlq1XaHG
=1SAW
-----END PGP SIGNATURE-----