Kwetsbaarheden verholpen in Apple iOS en iPadOS

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 19-05-2023 NCSC-2023-0244  
 
medium
high
Signed-PGP →  
19-05-2023
medium
high
NCSC-2023-0244 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Apple heeft kwetsbaarheden verholpen in iOS en iPadOS. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten

De ernstigste kwetsbaarheid heeft kenmerk CVE-2023-32398 gekregen en stelt een kwaadwillende in staat om code uit te voeren in de scope van de Kernel. De kwaadwillende moet hiervoor het slachtoffer misleiden een malafide applicatie te installeren en uitvoeren.

Van de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2023-28204 en CVE-2023-32409 geeft Apple aan op de hoogte te zijn dat deze beperkt actief zijn misbruikt. De kwetsbaarheden bevinden zich in de WebKit component en stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat om code uit te voeren met rechten van de gebruiker, in de scope van de webbrowser. De kwaadwillende moet hiervoor het slachtoffer misleiden een malafide website te bezoeken.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Apple iOS
Apple iPadOS

Oplossingen

Oplossingen

Apple heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in iOs en iPadOS 16.5 en 15.7.6. Voor meer informatie, zie [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-27930, CVE-2023-28191, CVE-2023-28202, CVE-2023-28204, CVE-2023-32352, CVE-2023-32354, CVE-2023-32357, CVE-2023-32365, CVE-2023-32367, CVE-2023-32368, CVE-2023-32371, CVE-2023-32372, CVE-2023-32373, CVE-2023-32376, CVE-2023-32384, CVE-2023-32385, CVE-2023-32388, CVE-2023-32389, CVE-2023-32390, CVE-2023-32391, CVE-2023-32392, CVE-2023-32394, CVE-2023-32398, CVE-2023-32399, CVE-2023-32400, CVE-2023-32402, CVE-2023-32403, CVE-2023-32404, CVE-2023-32407, CVE-2023-32408, CVE-2023-32409, CVE-2023-32411, CVE-2023-32412, CVE-2023-32413, CVE-2023-32415, CVE-2023-32419, CVE-2023-32420, CVE-2023-32422, CVE-2023-32423

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 23
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 19-05-2023 NCSC-2023-0244  
 
medium
high
Signed-PGP →  
19-05-2023
medium
high
NCSC-2023-0244 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.