-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in cisco Small Business
         Switch
Advisory ID   : NCSC-2023-0248
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-20024, CVE-2023-20156, CVE-2023-20157,
         CVE-2023-20158, CVE-2023-20159, CVE-2023-20160,
         CVE-2023-20161, CVE-2023-20162, CVE-2023-20189
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20230519
Toepassing   : Cisco Small Business Switch
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Cisco heeft kwetsbaarheden verholpen in een aantal series Small
  Business Switches. De kwetsbaarheden bevinden zich in de
  webinterface en stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende in
  staat om een Denial-of-Service te veroorzaken, of om willekeurige
  code uit te voeren als root.
  De kwaadwillende moet hiervoor wel toegang hebben tot de
  webinterface van de switch. Het is goed gebruik een dergelijke
  interface niet publiek toegankelijk te hebben.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Small Business Switch. Voor meer informatie, zie:

  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sg-web-multi-S9g4Nkgv

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZGc53f4Vd0fJc7lbAQpdfwwAsolOFPGQfJ7acgcuDklzk71L4Q3Ptw4L
huYkFbDwJtQUveu2nAh//PxwnT5XxOQ3LO4uerbiijmX0skiCi7uHegWIJ3WPNXO
oyL3UzlEImhG/RvYzagDWEenzgsD2PK6cPdcT2WcvwG1UoRzCTiP8Rl9Ur3Wst2B
buaOErJEZp2q0X/np/v03l8SX3gwBXmITNdliT5kcLd4JR+0kMevJGLuZPBVC0ZW
kvjwuEDLvkAprlnwEHmU0KLeo90frewPKKSkQFulUbSzp8RQg4RsF2GqzSTSltlh
bZiRAqtdMzm/pMSae318njGhQzPWXDHctkezTYrUDkgQz+xOKkHX9Nhij50qjjTM
BqbaWENBcawLaHiLEAL6fAXtcpwclPBDQRo2Sje8tf25AUrmQvnk/8n/U9OZmLfC
YqUKZ7KdsfjB2VyvCJFiWIQqkT8VLOfhuf3nXp/run3VWEiJlj9sCTw7ciUWx7Jm
DWqGkZXAGaMumpbADqK+kEd9poifSzVw
=y7sc
-----END PGP SIGNATURE-----