Kwetsbaarheid verholpen in Keepass

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 08-06-2023 NCSC-2023-0251  
 
medium
high
Signed-PGP →  
08-06-2023
medium
high
NCSC-2023-0251 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in Keepass v2. Een lokale kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om het master password te achterhalen. De kwaadwillende moet hiervoor al wel toegang hebben tot de lokale omgeving van het slachtoffer.

De kwetsbaarheid zit in de wijze waarop het invoerveld van het master password samenwerkt met het toetsenbordbuffer, waardoor het password leesbaar in het geheugen verwerkt wordt.

Als workaround wordt aangegeven het password niet rechtstreeks in te voeren, maar middels een andere tool, zoals Notepad en met behulp van CTRL-C/CTRL-V (kopiëren-plakken) in te vullen. Hiermee wordt het toetsenbordbuffer omzeild en is het password niet leesbaar via deze kwetsbaarheid.

Versie 1 van Keepass is niet kwetsbaar.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

KeePass

< 2.54

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars van Keepass hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Keepass 2.54. Voor meer informatie, zie [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-32784

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 23
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 08-06-2023 NCSC-2023-0251  
 
medium
high
Signed-PGP →  
08-06-2023
medium
high
NCSC-2023-0251 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

De ontwikkelaars van Keepass hebben v 2.54 uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.00 22-05-2023 NCSC-2023-0251  
 
medium
high
Signed-PGP →  
22-05-2023
medium
high
NCSC-2023-0251 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.