-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in WordPress Essential Addons
         for Elementor-plugin
Advisory ID   : NCSC-2023-0253
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2023-32243
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20230524
Toepassing   : WordPress Essential Addons for Elementor-plugin
Versie(s)    : >= 5.4.0
         < 5.7.2
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Essential Addons for Elementor,
  een populaire WordPress-plugin met meer dan een miljoen actieve
  installaties. De kwetsbaarheid stelt ongeauthenticeerde
  kwaadwillenden in staat om het wachtwoord van willekeurige
  gebruikers op de getroffen site opnieuw in te stellen, waardoor ze
  in feite beheerdersrechten krijgen. De verkregen toegang kan worden
  misbruikt voor het verkrijgen van toegang tot gevoelige informatie
  of mogelijk het uitvoeren van willekeurige code op de onderliggende
  webserver.

  Versies 5.4.0 tot 5.7.1 van de plugin zijn kwetsbbaar. De
  kwetsbaarheid heeft het kenmerk CVE-2023-32243 gekregen.

  Het NCSC is op de hoogte van signalen over actief misbruik.

Mogelijke oplossingen
  De makers van WordPress Essential Addons for Elementor plugin hebben
  updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Het
  NCSC adviseert om de beschikbaar gestelde update op korte termijn te
  installeren. Voor meer informatie, zie:

  https://patchstack.com/articles
   /critical-privilege-escalation-in-essential-addons-for-elementor-
   plugin-affecting-1-million-sites

  https://wordpress.org/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZG4YN/4Vd0fJc7lbAQohywv/b3HTIY65cSBc4pObIN0UEqh5LuRNVKK7
NC4mbEuD9bcsFegxVc+VPaKjpWl8SEUHG++7emTFUPXj5OgHcsYY70da0LR0YDJd
lEATjZRMzlaL+uLoAp/H55cLfQ3F4sQeeBNR+x4XNSVBqFX1uCR69S1QCp15PkGf
2DWmOR7nUQvwsFwM3o953i10p8QDpG1fOQX2+qEYm6Gu4TZmd68Z40oSwjyX5T2N
G8y3dG+70LzsLznK30FeRi6g3q9GqjV5esVkqETo5EynOd2SH7QgnBaUbzoTsHeM
BBXBkL5H4q9+N92qkSvPoSUZj1F2cBGtYXiuqHPbkuVbO/UKPiWOx1iDbNeSMOk5
EwDmCVq4Mp1ZCMYSv/qiZeHQQMigirrGj3FNptzF9hdEqCXojJqHBMl3zAAguszh
tFLoq48mzuDLaes8uoBUzGCJrP/PsAUrgOePvDDHzYSNmbyv3aQ6YaCv8fw6oIbF
ggJZusIXRy9oNjbr5xMeHx8LPOEHNmpF
=Bc+t
-----END PGP SIGNATURE-----