-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in BitDefender
Advisory ID   : NCSC-2023-0255
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-0357
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20230525
Toepassing   : BitDefender Anti-Virus
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  BitDefender heeft een kwetsbaarheid verholpen in Bitdefender Total
  Security, Bitdefender Internet Security en Bitdefender Antivirus
  Plus. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om zichzelf
  verhoogde rechten toe te kennen en mogelijk willekeurige code uit te
  voeren met rechten van het systeem.

Mogelijke oplossingen
  BitDefender heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in Bitdefender Total Security, Bitdefender Internet
  Security en Bitdefender Antivirus Plus 26.0.10.45. Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.bitdefender.com/support/security-advisories
   /improper-quoting-path-issue-in-bitdefender-total-security/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZG9GDP4Vd0fJc7lbAQo+EAv+Ou1dxIBniYqayIwYaZiGsCkeResh6V8I
56oY+JEc4B5xizvsDedcYhbiknvSKRsi9NFPeMRg9FM0EFYkAB2TXyK9UjouSd1q
yEh4+hN8jRApZYEi3ZOZwnvhlBlWD8XRkOCFt+POYwmv4+lqRITYvD6sQ8oF0AI5
sKPYf+/bT2bLN/jJLopO4oEeiPNtNUFQyVrEGZy2ywULColq2Gxa761vJqNupXSj
O8YXx6f3DbTubkmNijSjHsIrpUujpnSXBfyzcKfpvGD3Vsrln4KHRZwb1honplXW
jbO0znYLUasWrGsVAA9ixcR2bYAYdyBtgATbtnsxOlR2PSyUnjoklj77gsH0rs18
hQpFd+aArST8WSC5O5QQxGvixjlHbBuVPauQVT6lxsRJFspQn4HuuccH61UGr3ZL
qFv23RbcIoPVwNyt7gpNaZY6EFkbnoZAH+8+DfTt7ZcaV5/LJ2yxsvxBRzjsywzK
0pZTQGcVO222CtOVgokcE5ga7/6/tpt/
=0ozp
-----END PGP SIGNATURE-----