-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : ZeroDay kwetsbaarheid verholpen in Barracuda Email
         Security Gateway
Advisory ID   : NCSC-2023-0256
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-2868
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20230525
Toepassing   : Barracuda Networks Email Security Gateway
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Barracuda Networks heeft een kwetsbaarheid verholpen in de Email
  Security Gateway appliance (ESG). De kwetsbaarheid stelt een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende in staat om zich toegang te
  verschaffen tot het kwetsbare systeem en willekeurige code uit te
  voeren.

  Barracuda Networks geeft aan dat deze kwetsbaarheid als ZeroDay
  kwetsbaarheid in beperkte mate is misbruikt. De mogelijk getroffen
  organisaties zijn actief benaderd door Barracuda met extra
  informatie en handelingsperspectieven.

  De update om deze kwetsbaarheid te verhelpen is door Barracuda
  automatisch verspreid naar alle kwetsbare appliances.

Mogelijke oplossingen
  Barracuda Networks heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in Email Security Gateway appliance. Deze updates zijn
  automatisch ingezet door Barracuda. Mogelijk getroffen klanten zijn
  actief benaderd door Barracuda voor achtergrondinformatie en extra
  handelingsperspectieven. Voor meer informatie, zie:

  https://status.barracuda.com/incidents/34kx82j5n4q9

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZG9GM/4Vd0fJc7lbAQpibwv/UaEFEfhsWgNXQdcoWpqpsfztKVoCmUk6
gMhpUgKNpsE9nAL79evvYOg7U5DhW0XLAVUptD8cJxTzo6+ptAXhXh3by4t6bHbr
/jIs9REPh4ZfD+FzgLzlSHbftVD6RaWnUdF+xkyvq2MlYAXb+8nlTzkVeWWV3MRl
baRAFtcAtm9IniglWNGnxDXkkXK3t8I0UwtKqGqD6EkrxomBBNTyO7jvfwvvmkzb
HeoRfJnS5/coJ66Uvi5EQgv0rye68fumVSsJAm7kLq+0KyLATlPSCYhvFxb6zpJe
fOpcq/XtXOFXOtx3WHEqwTXBg6U2LKCL0yj/M1xpeKkne/e7GD/r63U2XWQ4pcSY
Yo+mo+iFNfqEmSwBSDER5OtS/Xi5WOjIfFaqrksbn3qN76OiVKS7h+RYBvmv8F1e
Y4d7KUmv9N/1Ozpssju+kQ4jpsFnf2yv+aTD1DqI2OiEbwjl9uf8Y2CNwacdhyqK
8nVdVU1gt5jXHNn//RkJK6JiJdH9RD4S
=BlBG
-----END PGP SIGNATURE-----