-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : ZeroDay kwetsbaarheid verholpen in Barracuda Email
         Security Gateway
Advisory ID   : NCSC-2023-0256
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-2868
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20230601
Toepassing   : Barracuda Networks Email Security Gateway
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Barracuda Networks heeft Indicators of Compromise (IoC's)
  gepubliceerd waarmee onderzoek naar eventueel misbruik kan worden
  gedaan. Zie onderstaande link voor meer informatie:

  https://www.barracuda.com/company/legal/esg-vulnerability

  De inschaling van dit beveiligingsadvies wijzigt verder niet en
  blijft onverminderd MEDIUM/HIGH

Beschrijving
  Barracuda Networks heeft een kwetsbaarheid verholpen in de Email
  Security Gateway appliance (ESG). De kwetsbaarheid stelt een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende in staat om zich toegang te
  verschaffen tot het kwetsbare systeem en willekeurige code uit te
  voeren.

  Barracuda Networks geeft aan dat deze kwetsbaarheid als ZeroDay
  kwetsbaarheid in beperkte mate is misbruikt. De mogelijk getroffen
  organisaties zijn actief benaderd door Barracuda met extra
  informatie en handelingsperspectieven.

  De update om deze kwetsbaarheid te verhelpen is door Barracuda
  automatisch verspreid naar alle kwetsbare appliances.

  Barracuda Networks heeft ook Indicators of Compromise (IoC's)
  vrijgegeven voor onderzoek in de eigen infrastructuur. Zie:

  https://www.barracuda.com/company/legal/esg-vulnerability

Mogelijke oplossingen
  Barracuda Networks heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in Email Security Gateway appliance. Deze updates zijn
  automatisch ingezet door Barracuda. Mogelijk getroffen klanten zijn
  actief benaderd door Barracuda voor achtergrondinformatie en extra
  handelingsperspectieven. Voor meer informatie, zie:

  https://status.barracuda.com/incidents/34kx82j5n4q9

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZHh2Vf4Vd0fJc7lbAQp58gv+PZJW0gx2nD/Ah0bkRmobo2NetT+FoU+U
CU0bR0nwF9SbYkcd8bZCp4TrC1Q3pwY7CwktHFRNIl7GV1jZnxfHyegZsUXYXMFa
Ab1yV6TpejbdeP58RUU0GUjuafhMrbN8kqMQTg3v14rrjG+7GLdbzUHlWm+6rrcr
1jc/wpa8FVer/3vOxINI+dCHFs6lwjqZE73hVYZBJePZ0r6hWxQ/NbDX4Dh/Re1J
GoQczk4oIE+uP/yhgvHMBn8/leWiAGYXiALGlC9yGHzdQMr6w001bX1EsCVkyYD6
lkDNWDTI3y9hpa0RLFdlk0hbYBF5Q5l/PWGbuw6lEaij/bM/Cyl0ejtW/YkgF7ex
0rHvA3S377YOjOTI2F9jzWTRXQf0SFUDX4OG78w8SVNDH9nRngHP8KlpK+o79fc/
OCjsoZzEEkXIuC5Z885gfc+ccE7v2c9V8EQ1fE0MtDxE8X8wwOQgH4VWGXr35f9T
jvT2uM2aDmm4xF0Lp8VosR4FnVlxdCI+
=5B7N
-----END PGP SIGNATURE-----