-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in GitLab Enterprise Edition
         en Community Edition
Advisory ID   : NCSC-2023-0257
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-2825
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20230525
Toepassing   : GitLab Community Edition
         GitLab Enterprise Edition
Versie(s)    : 16.0.0
Platform(s)   :

Beschrijving
  GitLab heeft een kwetsbaarheid verholpen in GitLab 16.0.0. Een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid
  misbruiken om toegang te krijgen tot willekeurige bestanden op de
  server via een path-traversal.

  De kwetsbaarheid is te misbruiken wanneer de kwaadwillende kennis
  heeft van een attachment in een publiek project welke aanwezig is in
  meer dan vijf geneste groepen. De diepte van de geneste groepen is
  gerelateerd aan de relatieve lokatie van het gewenste bestand.
  Misbruik van deze kwetsbaarheid vereist dus voorafgaande kennis van
  de inrichting van het kwetsbare systeem en is niet eenvoudig te
  automatiseren.

  Beveiligingsonderzoekers hebben de kwetsbaarheid geanalyseerd en
  omschreven in welke omstandigheden misbruik mogelijk kan zijn. Het
  NCSC verwacht dat de informatie gebruikt zal worden door anderen om
  kwetsbare omgevingen te scannen en adviseert te monitoren op
  verdachte gedragingen, zoals aanroepen met wisselende
  '../..'-combinaties in de url.

  De kwetsbaarheid bevindt zich alleen in v 16.0.0. Oudere versies
  zijn niet kwetsbaar. Echter, omdat ook in oudere versies
  kwetsbaarheden zitten waarvoor aandacht is binnen de malware
  community wordt geadviseerd over te gaan naar v 16.0.1

Mogelijke oplossingen
  GitLab heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  GitLab EE en CE 16.0.1. Voor meer informatie, zie:

  https://about.gitlab.com/releases/2023/05/23
   /critical-security-release-gitlab-16-0-1-released/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZG9OOv4Vd0fJc7lbAQpa6QwAilw77kCdEIQ4liOIV4aU5JkbeKgWraaj
ptBMDGe4w4jPhk/msWkieVywceCwtsoDnK4Mje9HDDyHGKYLqgni7M6A7K9OFQt0
Ul42+1xfvRMAJxAnbd+TWwsdN58GySmVwRZ9oJAgM/F4/3S2vQAdznNp7Qi9Na/D
swGw/1l3w9TaHDSjQ/TNQEQd9h5IXjxg5o6KtK37NoNOHjYtHOYtTwj3hChuR9JW
Lqw4iVmddeauZhTZUAChNejaTjAueEB1+3DhwtHouow6t+1+DyahE4HFK7LYPLjw
EpF8LoC21Zp9u6+g5WI7gMH5ZoRMWbvuU3JZv9mOSPlOvajVroMgvxonEEibWXfv
9xMALGEE+7O9Nry+3LuzXadIP2nq7oKlHyyAZdtCK3+Y4YA9ylQJ8aciYREkpVwr
CGDc0jegwHTzvzkUUazp19cNPHkbgiZbC/FDIiF+G88XN5nLFBQiADk6evR4t6je
DGWPilMJvUwV8hHctpt/QK3NCYFt03yG
=zgaf
-----END PGP SIGNATURE-----