-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Zyxel firewalls
Advisory ID   : NCSC-2023-0258
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-33009, CVE-2023-33010
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20230525
Toepassing   : Zyxel USG-Series
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Zyxel heeft kwetsbaarheden verholpen in de firmware van firewall
  series ATP, USG FLEX, VPN en ZyWall/USG. Een ongeauthenticeerde
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken, en mogelijk ook om willekeurige
  code uit te voeren op het kwetsbare systeem.

Mogelijke oplossingen
  Zyxel heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  de kwetsbare firewalls. Voor meer informatie, zie:

  https://www.zyxel.com/global/en/support/security-advisories
   /zyxel-security-advisory-for-multiple-buffer-overflow-vulnerabili
   ties-of-firewalls

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZG9VFP4Vd0fJc7lbAQoMVQwAl225jQJ+jxbF1G1mqjPvl4EEF03O87Oi
8vp08jaY73Lnkzux0833LIqUgFupdKYsttGqSYGiLZUeEFuiCO4MSVfC/LGnUd1O
q62EpoT1a/6D2IgmdUpnJgdryag8pxxwNsTUFdFmZxzbmQbv27YbSDnlGIPPTmrC
43OCEYN4p8ineTD/c00/NIV5oAcymJAXEv8J2oOLvldO++L9O0PFJ9RJZWpEwB/b
NlvWABp8q/5NHdN0DdaE5mhqL5HEInJLVdHcsT+NEg8+wXocFSJbKxHEpznqEfJa
GWXvOPMzWeCm7rX8y5Ep8C6mGY4R70LT7QU5fiztIPhpzJD4a4qwkUiU/zI6b3YX
b82spLxhEiHZdfYus+zcoGQRNdWXwmiljntHHJ/Ldp1Jbkc2Y9JZSTb7QYMa2eXg
jkQC6fGtKj16qhmQh8JEKYX7oeY19DXODWusc50euWD5WA5s9H2xragpDTdzMC/Z
QWaDYwBGMf7x7GC1joZXnvWdyljHmop5
=QQ7v
-----END PGP SIGNATURE-----