-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Atlassian Confluence
Advisory ID   : NCSC-2023-0259
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-22504
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20230526
Toepassing   : Atlassian Confluence
Versie(s)    : < 7.19.9
Platform(s)   :

Beschrijving
  Atlassian heeft een kwetsbaarheid verholpen in Confluence. Een
  geauthenticeerde kwaadwillende met alleen-lezen rechten kan de
  kwetsbaarheid misbruiken om bestanden te uploaden op plaatsen waar
  de kwaadwillende niet voor is geautoriseerd.

Mogelijke oplossingen
  Atlassian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in Confluence 7.19.9. Voor meer informatie, zie:

  https://github.com/advisories/GHSA-hfhf-22gm-76w3

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZHCcv/4Vd0fJc7lbAQqBdAv+J36P+XtsAXQTIfhjDPtbV1YWdt0OkX11
WNLXVbbvpgqW4dkrwf9ErV2tRxao4ZtQDRwY1vQcO/5KWHWnXb1hTPTcuprjAXZK
jB2FaTtGK8c6MFg8bZ8r1fPxLCRM3ISWolY1r/hopHLCwn0adJc/RxKAQoHiYLsv
r4A7svt9tnYD64uCgauERjOJop9S/0DrdbJT8IFNYJ3CGaROBUCwLw0BKn5dFwc1
kCE/q1ofbIF97u+QqoQ61q0TOCBeU4nSfYNH/Crmnim15alXdDUrYJSqJF8IdMDS
RNMGORX2IN8IxUfa+JuBn38a2yWye6tylJb5DbUB44zaemgLqamh3QShrILQLuBg
HJ7LMf3a1t47jiX3Py27kLN0pGbFkkxzbfSuje6cPAMPmOGSTv8PBuoJleDax9LI
fWY3b89v/U8IH1NqL7Ogy297VUjQwSBWyBFyLxhtJDOJHU7rqKGOPNOTap+nBSQb
o8zVGhsM1tafMaoellDU+/ltBsPZ9V7u
=3GUE
-----END PGP SIGNATURE-----