-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in VMWare Workspace ONE en
         Identity Manager
Advisory ID   : NCSC-2023-0265
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-20884
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20230601
Toepassing   : VMWare Workspace ONE / UEM (voorheen Airwatch)
         VMWare Identity Manager
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  VMWare heeft een kwetsbaarheid verholpen in Workspace ONE en
  Identity Manager (vIDM). Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid
  misbruiken voor een redirect-aanval en zo het slachtoffer te
  verleiden contact te maken met een server onder eigen controle.
  Hiermee kan de kwaadwillende mogelijk logingegevens verkrijgen en
  vervolgaanvallen opzetten.

Mogelijke oplossingen
  VMWare heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  workspace ONE en Identity Manager. Voor meer informatie, zie:

  https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2023-0011.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZHh2b/4Vd0fJc7lbAQrxgQv/TGapL/Agb7LePHd665FbBLlHybW78kSd
FU9SFOnC2wBB2dAW1WM3gFveTFI0V1Y+Bh9nh21GhsF/iOh3rW8EBXb//3zAJWGG
amUlbUIGpn6ux/ORZQwC80xHT3bTCtYUXzcuBgNo+uINBQEKPJ6iTXjyrT54jYvZ
WurLcWzpy5rVQ52fp6sXYy9vPO+3BkX634QXqFattX6In/0amwJ2nw1WzOW2oCmR
u8ICfzO3vP92Aj50eMZy82K4xjrAsxWmQ2uilwRcksAHUFcuvxGkShOgMmA15k6J
bGXn9ZsJgMFZeCFJFnoq6uPOjcKjy2JxAjUR0OevABbrskebrbs2Xqkq7J4uUqyt
V/IWn8yLqUTBoL5+m8XbbF26tbvAuIIUHmyZtt4KwJNNO6wLFs69SYEiyd+npbJ8
9PVH/UhH+BSWYS3ITH9sPhoSkZDguE/6A09e+afNNZFSMvkJOiOn2DaNU9GxCUDc
jfMNxZO0Kq5l6tEIA8VYfKGfOcUDwAB0
=NTgd
-----END PGP SIGNATURE-----