Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome en Microsoft Edge

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 13-06-2023 NCSC-2023-0267  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
13-06-2023
medium
high
NCSC-2023-0267 [1.01] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Google heeft kwetsbaarheden verholpen in Chrome. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken, willekeurige code uit te voeren in de scope van de browser, of om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens in de scope van de browser. De kwaadwillende moet hiervoor het slachtoffer misleiden een malafide webpagina te bezoeken, of een malafide pdf-bestand te openen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Apple macOS
Linux
Microsoft Windows

Google Chrome
Microsoft Edge

< 114.0.5735.90

Oplossingen

Oplossingen

Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Chrome 114.0.5735.90 en 114.0.5735.91. Voor meer informatie, zie [Link]

Microsoft

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-2929, CVE-2023-2930, CVE-2023-2931, CVE-2023-2932, CVE-2023-2933, CVE-2023-2934, CVE-2023-2935, CVE-2023-2936, CVE-2023-2937, CVE-2023-2938, CVE-2023-2939, CVE-2023-2940, CVE-2023-2941

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 13-06-2023 NCSC-2023-0267  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
13-06-2023
medium
high
NCSC-2023-0267 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Microsoft heeft de kwetsbaarheden verholpen in Edge. In deze update zijn ook de voor Edge specifieke kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2023-29345, CVE-2023-33143 en CVE-2023-33145 verholpen.

  Versie 1.00 01-06-2023 NCSC-2023-0267  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
01-06-2023
medium
high
NCSC-2023-0267 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.