Actief misbruikte kwetsbaarheid verholpen in Progress MOVEit Transfer

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.04 14-06-2023 NCSC-2023-0268  
 
high
high
Signed-PGP →  
14-06-2023
high
high
NCSC-2023-0268 [1.04] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • SQL Injection
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Progress heeft een kwetsbaarheid verholpen in MOVEit Transfer. De kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat om door middel van een SQL-injection gevoelige gegevens te bemachtigen die via de applicatie worden verwerkt. Daarnaast kan de kwetsbaarheid mogelijk worden misbruikt voor het verkrijgen van beheerdersrechten op het getroffen systeem.

Het NCSC heeft indicaties dat de kwetsbaarheid op brede schaal wordt misbruikt. Gebruikers van MOVEit Transfer wordt geadviseerd om de instructies van Progress op te volgen en de beschikbaar gestelde beveiligingsupdates zo spoedig mogelijk te installeren.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Progress MOVEit Transfer

< 2020.1.9 < 2021.0.7 < 2021.1.5 < 2022.0.5 < 2022.1.6 < 2023.0.2

Oplossingen

Oplossingen

Progress heeft handelingsperspectief beschikbaar gesteld in de vorm van een instructie op de onderstaande paginas. Daarnaast zijn er Indicators of Compromise (IoC's) gepubliceerd. Het NCSC adviseert organisaties die MOVEit Transfer gebruiken om deze instructies op te volgen en de beschikbaar gestelde beveiligingsupdates zo spoedig mogelijk cumulatief te installeren. [Link] [Link]

Daarnaast heeft het NCSC een GitHub-pagina gepubliceerd met daarin IoC's. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-34362

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 33
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Grootschaling waargenomen 3
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.04 14-06-2023 NCSC-2023-0268  
 
high
high
Signed-PGP →  
14-06-2023
high
high
NCSC-2023-0268 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Onderzoekers hebben Proof-of-Conceptcode (PoC) gepubliceerd. Proof-of-concept code maakt het voor een kwaadwillende eenvoudiger om een volwaardige exploit te ontwikkelen. Hierdoor neemt de kans op misbruik verder toe.

Het NCSC adviseert de beveiligingsupdate met spoed in te zetten, indien dit nog niet is gedaan. De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft onverkort HIGH/HIGH.

  Versie 1.03 09-06-2023 NCSC-2023-0268  
 
high
high
Signed-PGP →  
09-06-2023
high
high
NCSC-2023-0268 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Progress heeft in samenwerking met onderzoekers, tijdens de afhandeling van dit incident een nieuwe kwetsbaarheid ontdekt en meteen verholpen in een nieuwe update. Progress adviseert om direct na de update van 31 mei de update van 9 juni te installeren. Voor de nieuwe kwetsbaarheid is (nog) geen CVE-id bekend gesteld. Progress heeft geen indicatie dat deze nieuw gevonden kwetsbaarheid is misbruikt. De inschaling van dit beveiligingsadvies wijzigt verder niet en blijft onverkort HIGH/HIGH.

  Versie 1.02 02-06-2023 NCSC-2023-0268  
 
high
high
Signed-PGP →  
02-06-2023
high
high
NCSC-2023-0268 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Het kenmerk CVE-2023-34362 is toegewezen aan deze kwetsbaarheid. Daarnaast heeft het NCSC een GitHub-pagina gepubliceerd met daarin Indicators of Compromise (IoC's) voor detectie en hunting. Voor meer informatie, zie "Mogelijke oplossingen".

  Versie 1.01 02-06-2023 NCSC-2023-0268  
 
high
high
Signed-PGP →  
02-06-2023
high
high
NCSC-2023-0268 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Progress heeft meer informatie over de kwetsbaarheid vrijgegeven. Daarnaast zijn er additionele mitigerende maatregelen en Indicators of Compromise (IoC's) gepubliceerd om compromittatie te bevestigen.

  Versie 1.00 01-06-2023 NCSC-2023-0268  
 
high
high
Signed-PGP →  
01-06-2023
high
high
NCSC-2023-0268 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.