Kwetsbaarheden verholpen in Rancher

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 02-06-2023 NCSC-2023-0270  
 
medium
high
Signed-PGP →  
02-06-2023
medium
high
NCSC-2023-0270 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Rancher. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-43760 stelt een kwaadwillende in staat om een Cross-Site-Scripting-aanval uit te voeren. Een dergelijke aanval kan leiden tot uitvoer van willekeurige code in te context van de browser van het slachtoffer.

De kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2023-22647 en CVE-2023-22648 zijn het gevolg van bugs in de wijze waarop Rancher integreert met Azure AD en Kubernetes. Een gebruiker van Rancher kan rechten aangepast krijgen, of zelf aanpassen in de Azure AD of Kubernetes, welke niet correct doorgevoerd worden in de Rancher UI. Hierdoor kan een gebruiker hogere en ruimere rechten krijgen binnen de applicatie en de Rancher-omgeving dan feitelijk de bedoeling is en mogelijk toegang krijgen tot gevoelige gegevens of code uitvoeren met verhoogde rechten.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Rancher

< 2.7.4 < 2.6.13

Oplossingen

Oplossingen

Rancher heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Rancher 2.7.4 en 2.6.13. Voor meer informatie, zie [Link] [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-43760, CVE-2023-22647, CVE-2023-22648

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 20
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 02-06-2023 NCSC-2023-0270  
 
medium
high
Signed-PGP →  
02-06-2023
medium
high
NCSC-2023-0270 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.