Kwetsbaarheid verholpen in Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM, voormalig MobileIron Core)

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 25-07-2023 NCSC-2023-0379  
 
high
high
Signed-PGP →
 
25-07-2023
high
high
NCSC-2023-0379 [1.00] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van authenticatie
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Ivanti heeft een kwetsbaarheid verholpen in Endpoint Manager Mobile (EPMM, voormalig MobileIron Core). De kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens of mogelijk de controle over het EPMM-systeem over te nemen.

De kwetsbaarheid wordt op beperkte schaal actief misbruikt. Alhoewel ten tijde van schrijven weinig inhoudelijke details publiek beschikbaar zijn, is de verwachting dat de kans op misbruik toeneemt naarmate meer informatie beschikbaar komt. Het NCSC adviseert organisaties om de door Ivanti beschikbaar gestelde beveiligingsupdates zo spoedig mogelijk te installeren.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM, vooormalig MobileIron Core)

Oplossingen

Oplossingen

Ivanti heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Het NCSC adviseert organisaties om de beschikbaar gestelde beveiligingsupdates zo spoedig mogelijk te installeren. Voor meer informatie, zie:

Beveiligingsadvies [Link]

KB-artikel [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-35078

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 30
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 25-07-2023 NCSC-2023-0379  
 
high
high
Signed-PGP →
 
25-07-2023
high
high
NCSC-2023-0379 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.