-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Juniper JunOS
Advisory ID   : NCSC-2023-0426
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-36844, CVE-2023-36845, CVE-2023-36846,
         CVE-2023-36847
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20230818
Toepassing   : Juniper EX Series Ethernet Switches
         Juniper SRX Series Firewalls
Versie(s)    :
Platform(s)   : Juniper JunOS

Beschrijving
  Juniper heeft kwetsbaarheden verholpen in de PHP-laag van J-web,
  draaiend op EX en SRX series systemen. Een ongeauthenticeerde
  kwaadwillende met toegang tot J-web kan de kwetsbaarheden misbruiken
  om beveiligingsmaatregelen te omzeilen, instellingen te manipuleren
  en willekeurige bestanden te uploaden naar het kwetsbare systeem.
  In keten kunnen de kwetsbaarheden leiden tot uitvoer van
  willekeurige code met rechten van de beheerder.

  Voor succesvol misbruik heeft de kwaadwillende toegang nodig tot de
  J-web interface. Het is goed gebruik een dergelijke interface niet
  publiek toegankelijk te hebben, maar af te steunen op een afgesloten
  beheer-LAN.

Mogelijke oplossingen
  Juniper heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in JunOS voor EX en SRX systemen. Voor meer informatie, zie:

  https://supportportal.juniper.net/s/article
   /2023-08-Out-of-Cycle-Security-Bulletin-Junos-OS-SRX-Series-and-E
   X-Series-Multiple-vulnerabilities-in-J-Web-can-be-combined-to-all
   ow-a-preAuth-Remote-Code-Execution?language=en_US

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZN9onf4Vd0fJc7lbAQpILgwAwq5r8MQj+5c1N5Z/Jfb1qZ3jNPUo+1It
j5zCNeQYw1E2MRJ5jf7Y3mbJioPn1z9L3D0QrYYLvm4UD4mRBs4M47i3F+bvD+9C
fINi+SxnfJBbNWxBuD4Xzt2SfiE3e8I9u0OZQq8s2js3ilrH4Ln/5FvYxle6kKgW
Pgow1ZzVFLw/oLN5EigQXEnXA19zep1J3/wTQ6rMF2MIL2WH1toWBcXO093e5chS
v+YRuT4xH9RpHcZ/hoCtmitQnVpqY0gYvyMp4NuFDDMTrWgYBT+Em++kzRfB9UH6
HS6wZDfYOFfK/HYzrV5+4zLtrjrb2hkhWG4qKuBNX6SJ9sVq9FekIpSS9rSQte3M
OHwyCYu6sSl6AXkTb9U9dQibZrFTWoguqtk4ZlNlAIK0Mq59ets9UItFXS5plAQa
Pf24l7vOa+ojT0kKSONRZHLUEjGep4GP2h+SmJgNwDPUzgQr1LIlar2NdY77dl4c
gQCV3e/Cwogsuuv3Ajun/PDBIouNQSbJ
=gtKl
-----END PGP SIGNATURE-----