-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Juniper JunOS
Advisory ID   : NCSC-2023-0426
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2023-36844, CVE-2023-36845, CVE-2023-36846,
         CVE-2023-36847
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20230829
Toepassing   : Juniper EX Series Ethernet Switches
         Juniper SRX Series Firewalls
Versie(s)    :
Platform(s)   : Juniper JunOS

Update
  Er is Proof-of-Concept-code (PoC) gepubliceerd, waarin de
  kwetsbaarheden in keten worden misbruikt en kwaadwillenden op
  afstand in staat zijn php-bestanden te uploaden en uit te (laten)
  voeren. Hiermee is uitvoer van willekeurige code met rechten van de
  beheerder mogelijk.

  Succesvol misbruik vereist wel dat de kwaadwillende toegang heeft
  tot de j-web interface, welke onder normale omstandigheden alleen
  voor beheerders toegankelijk is en afsteunt op een separate
  beheeromgeving.

  Door de eenvoud van misbruik echter, verwacht het NCSC binnen
  afzienbare tijd aanvallen op publiek toegankelijke interfaces en
  verhoogt daarom de inschaling van dit beveiligingsadvies naar
  HIGH/HIGH.

Beschrijving
  Juniper heeft kwetsbaarheden verholpen in de PHP-laag van J-web,
  draaiend op EX en SRX series systemen. Een ongeauthenticeerde
  kwaadwillende met toegang tot J-web kan de kwetsbaarheden misbruiken
  om beveiligingsmaatregelen te omzeilen, instellingen te manipuleren
  en willekeurige bestanden te uploaden naar het kwetsbare systeem.
  In keten kunnen de kwetsbaarheden leiden tot uitvoer van
  willekeurige code met rechten van de beheerder.

  Voor succesvol misbruik heeft de kwaadwillende toegang nodig tot de
  J-web interface. Het is goed gebruik een dergelijke interface niet
  publiek toegankelijk te hebben, maar af te steunen op een afgesloten
  beheer-LAN.

Mogelijke oplossingen
  Juniper heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in JunOS voor EX en SRX systemen. Voor meer informatie, zie:

  https://supportportal.juniper.net/s/article
   /2023-08-Out-of-Cycle-Security-Bulletin-Junos-OS-SRX-Series-and-E
   X-Series-Multiple-vulnerabilities-in-J-Web-can-be-combined-to-all
   ow-a-preAuth-Remote-Code-Execution?language=en_US

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZO4Aif4Vd0fJc7lbAQoTGAv9ERIZro59GdVJ/fdwu/Xy9pGDTyGfQQJR
DUbPROC3yuf2s47kjCAW+Vt2tv9X6CnoMC00fmq01yctCDO3MmDAC1WGLCz+k2Dj
7uuXuru8OMk/kHOGRTxFPg7knO/RIAS8N+LRJVo/Ix8lDi0z2+xtykjpoCz/aj1D
1JSz7gNSZlUSLUbMYO0wHtgxONI+3SMQmcLKoea9Bpw7FfLwz/0zQQGHi9VM7ozR
w4PWQoSRphGJTwSKrWT+5/U5eCBpyJtAKabiWUcpgHnxjtvA9lUmk6vPEyGgFEvr
OWFiNCVHkQNZzkDfbwuMCMDS5ZYmUAKDsJjiVldlSnqlpWbHKFyywtaL+WID5Sup
BHxCapZzkZOpm8rCcQS1V0evKrtR3yRny4s3KyOyCmb+9C3QM9R1lA8MZbiP1GSC
du6Mwxb0a8fbQ1WZ2rS7Z5PNJw3tAqplzRBm49OrHDR0QTV/02JYQmabz2Q/BBKS
jfGwKvDCgmste3F6JI4JJdVbFgw3o4Xt
=Wvh1
-----END PGP SIGNATURE-----