-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Juniper JunOS
Advisory ID   : NCSC-2023-0426
Versie     : 1.02
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2023-36844, CVE-2023-36845, CVE-2023-36846,
         CVE-2023-36847, CVE-2023-36851
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20230911
Toepassing   : Juniper EX Series Ethernet Switches
         Juniper SRX Series Firewalls
Versie(s)    :
Platform(s)   : Juniper JunOS

Update
  Onderzoekers hebben een nieuwe kwetsbaarheid gepubliceerd. Deze
  kwetsbaarheid heeft kenmerk CVE-2023-36851 toegekend gekregen.
  Misbruik van de kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende alsnog in
  staat om willekeurige bestanden te uploaden op SRX-systemen. Ook
  wanneer ze voorzien zijn van de laatste updates.

  EX systemen zijn niet kwetsbaar.

  Uitvoer van willekeurige code is NIET mogelijk, wanneer de systemen
  voorzien zijn van de laatste updates.
  Juniper adviseert dan ook om de beschikbare updates zo snel mogelijk
  in te zetten.

  De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft onverkort HIGH/HIGH

Beschrijving
  Juniper heeft kwetsbaarheden verholpen in de PHP-laag van J-web,
  draaiend op EX en SRX series systemen. Een ongeauthenticeerde
  kwaadwillende met toegang tot J-web kan de kwetsbaarheden misbruiken
  om beveiligingsmaatregelen te omzeilen, instellingen te manipuleren
  en willekeurige bestanden te uploaden naar het kwetsbare systeem.
  In keten kunnen de kwetsbaarheden leiden tot uitvoer van
  willekeurige code met rechten van de beheerder.

  Er is Proof-of-Concept-code (PoC) gepubliceerd, waarin de
  kwetsbaarheden in keten worden misbruikt en kwaadwillenden op
  afstand in staat zijn php-bestanden te uploaden en uit te (laten)
  voeren. Hiermee is uitvoer van willekeurige code met rechten van de
  beheerder mogelijk.

  Voor succesvol misbruik heeft de kwaadwillende toegang nodig tot de
  J-web interface. Het is goed gebruik een dergelijke interface niet
  publiek toegankelijk te hebben, maar af te steunen op een afgesloten
  beheer-LAN.

Mogelijke oplossingen
  Juniper heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in JunOS voor EX en SRX systemen. Voor meer informatie, zie:

  https://supportportal.juniper.net/s/article
   /2023-08-Out-of-Cycle-Security-Bulletin-Junos-OS-SRX-Series-and-E
   X-Series-Multiple-vulnerabilities-in-J-Web-can-be-combined-to-all
   ow-a-preAuth-Remote-Code-Execution?language=en_US

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZP7Nb/4Vd0fJc7lbAQoeVgv/cu3ycdYrbVMb0Wv8KEcFvHZ51be7dg8A
8Rq/Ce1QlZDKl5aVIFllgKjyXa/PTUV1yexpslPVNnFKEP3HdpPtn3p76yOEMhLb
OwWo3wMzZ1vvUIcmPseLzxhZFhVHlQlE7YiIQQgQYTKnaEAFcdxB940UdEu1hoW2
H6RLqSdNmQuXkxZcSKkY3J4FNWdP5B9Rh6269fF8dyI9htdP85qy7NqcXm2oiA8x
keoym5yNCwQMxrZ3esjMNgH4pARGKXQAijMeOXo/TVvFl2DeQPk7lRZMkbUkFPrc
3vwK5ojbGGEInErzXjzVLceS8h05eLBEEm13Xt3kIlFKqNjCNVUCcfzw57TNYO0f
HNP8FP40DIhxoLNzjy8PlVhyE0SJnMVelPImZ+ioZDlSYm7WJw14rJkNBtV06uK9
M/xbZg03sCGo3YxNGFbO38B5ZRdOyhiiiEvwqp2FUKOxuv/L2j+h16ygdMy94QQl
zp4qLgmXBo9Z1xOmHTnv2rWsbvU5EUV2
=y6Wu
-----END PGP SIGNATURE-----