-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Juniper JunOS
Advisory ID   : NCSC-2023-0426
Versie     : 1.03
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2023-36844, CVE-2023-36845, CVE-2023-36846,
         CVE-2023-36847, CVE-2023-36851
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20231114
Toepassing   : Juniper EX Series Ethernet Switches
         Juniper SRX Series Firewalls
Versie(s)    :
Platform(s)   : Juniper JunOS

Update
  Juniper SIRT meldt rapporten te ontvangen dat actief misbruik wordt
  waargenomen. De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft
  onverminderd HIGH/HIGH

Beschrijving
  Juniper heeft kwetsbaarheden verholpen in de PHP-laag van J-web,
  draaiend op EX en SRX series systemen. Een ongeauthenticeerde
  kwaadwillende met toegang tot J-web kan de kwetsbaarheden misbruiken
  om beveiligingsmaatregelen te omzeilen, instellingen te manipuleren
  en willekeurige bestanden te uploaden naar het kwetsbare systeem.
  In keten kunnen de kwetsbaarheden leiden tot uitvoer van
  willekeurige code met rechten van de beheerder.

  Er is Proof-of-Concept-code (PoC) gepubliceerd, waarin de
  kwetsbaarheden in keten worden misbruikt en kwaadwillenden op
  afstand in staat zijn php-bestanden te uploaden en uit te (laten)
  voeren. Hiermee is uitvoer van willekeurige code met rechten van de
  beheerder mogelijk.

  Voor succesvol misbruik heeft de kwaadwillende toegang nodig tot de
  J-web interface. Het is goed gebruik een dergelijke interface niet
  publiek toegankelijk te hebben, maar af te steunen op een afgesloten
  beheer-LAN.

Mogelijke oplossingen
  Juniper heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in JunOS voor EX en SRX systemen. Voor meer informatie, zie:

  https://supportportal.juniper.net/s/article
   /2023-08-Out-of-Cycle-Security-Bulletin-Junos-OS-SRX-Series-and-E
   X-Series-Multiple-vulnerabilities-in-J-Web-can-be-combined-to-all
   ow-a-preAuth-Remote-Code-Execution?language=en_US

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZVNsgP4Vd0fJc7lbAQrUzwv9FmhpPuLWtY2meMKtRBq5avGAB9QG9Ycc
mz6NBFV4TccbDtpXj9c7SAeUv/8Gw/3ke7LWbOajiaPaoCMOxMHMvoexGF6Xu1aX
mCByj83X24z4JUZ8T8Zsma+XmrSIX0LE6KMN9gOba/5INzH2KfNIswTM3yypN8su
zujYc6nT88C6WVFyFGGRtOzQmBlk5ylRn90vQsmdjDcKvM6vLfnZC7zTww2MIfol
S6HIL6M7GNS0IjBQI/eHdumTuX5po53Gkd+t2hjm1t62heohinq0S2io0mL9TUu7
O1zQZ3cupTU1qm/gBx+VrEFS21mVTMlaXOOrLZfhtjVNDx2yWCdrYLXhvU+bHtCn
cma4qGTLM7cTKwvjM2fQy8XPNiDiHKkm7DADgQCZpJvIcdmAKZEyRepYuQklomRL
OQpyJWbA4qj+6nAnveclJpkkoM5osoio3iUAoez2y+7PQG8jVxQOnOIpCr9fuNEA
QZ+2f6fkUYPQLT9xhQCo3n28GCWURmFm
=Hd9e
-----END PGP SIGNATURE-----