-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Ivanti MobileIron Sentry
Advisory ID   : NCSC-2023-0428
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-38035
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van authenticatie
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20230822
Toepassing   : MobileIron Sentry
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Ivanti heeft een kwetsbaarheid verholpen in MobileIron Sentry. Een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende met toegang tot de beheerinterface
  kan de kwetsbaarheid misbruiken om middels API-calls het
  Sentry-systeem te manipuleren en opdrachten uit te voeren met
  rechten van een beheerder.

  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende toegang hebben tot de
  beheerinterface. Het is goed gebruik een dergelijke interface niet
  publiek toegankelijk te hebben.

  Ivanti meldt dat de kwetsbaarheid beperkt en gericht actief is
  misbruikt.

Mogelijke oplossingen
  Ivanti heeft scripts uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  MobileIron Sentry en adviseert om eerst Sentry bij te werken tot de
  laatste versie en vervolgens de scripts in te zetten. Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.ivanti.com/blog
   /cve-2023-38035-vulnerability-affecting-ivanti-sentry
  https://forums.ivanti.com/s/article
   /CVE-2023-38035-API-Authentication-Bypass-on-Sentry-Administrator
   -Interface?language=en_US

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZORupP4Vd0fJc7lbAQoMIQwAp8ocQtYLHm2AsrZ665pPFI5j6/QhK9vP
O3iHCbZpdlUN4IgdPtreHFePlVU9LSfipk/d8lzAfe2ODzqTT9oLg+PUMY03T3xs
eF7eLoMGsS3x61jgTVbf1u52z9J7cELYUutIQvx8CK+uflBCEpyOcY2JI7zDZW4t
wFRzynADe3KhG/Ausbn9oPOSSn5MxNqeZ1mKByGtMee6OEoGnnIXN93bfjfvTbjF
dXdLtHuFzT0eT4mO3T5JjzNwOWbhALO69N6nKwBW/uJvSji8QLn47FjxVp43/29T
uSKtXJBsZ7G1hGBzGRe9v0XWoEVQ4yyfctgPnPujkCtHsAQ3m4cMV9o5lxMj2NW6
E0OaOEowWumyhFdkPPrUHZA5W+BR2YivWHRas3XFzFR/K/Mfcz8iS+zgk6bF9XG4
ONSjSRWgvRH8DbHwpfWnNwyRmCb6oXP8rWE/0KaFPgzCs/0fBkPddltPiWz+bEa7
iP3fDB5n4r9YjLwjl4zcIhaHh6T6YETy
=1nrd
-----END PGP SIGNATURE-----