-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Ivanti MobileIron Sentry
Advisory ID   : NCSC-2023-0428
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2023-38035
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van authenticatie
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20230825
Toepassing   : MobileIron Sentry
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-38035 is publieke exploit
  code verschenen. Dit maakt de kans op actieve uitbuiting van de
  kwetsbaarheid groot. De inschaling van dit beveiligingsadvies is
  daarom verhoogd naar High/High.

Beschrijving
  Ivanti heeft een kwetsbaarheid verholpen in MobileIron Sentry. Een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende met toegang tot de beheerinterface
  kan de kwetsbaarheid misbruiken om middels API-calls het
  Sentry-systeem te manipuleren en opdrachten uit te voeren met
  rechten van een beheerder.

  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende toegang hebben tot de
  beheerinterface. Het is goed gebruik een dergelijke interface niet
  publiek toegankelijk te hebben.

  Ivanti meldt dat de kwetsbaarheid beperkt en gericht actief is
  misbruikt.

Mogelijke oplossingen
  Ivanti heeft scripts uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  MobileIron Sentry en adviseert om eerst Sentry bij te werken tot de
  laatste versie en vervolgens de scripts in te zetten. Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.ivanti.com/blog
   /cve-2023-38035-vulnerability-affecting-ivanti-sentry
  https://forums.ivanti.com/s/article
   /CVE-2023-38035-API-Authentication-Bypass-on-Sentry-Administrator
   -Interface?language=en_US

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZOikNv4Vd0fJc7lbAQracwv/XHRyRDmoSEWaqX8V8W+t3sUJ3VkK66Ll
7gtoSDAVFMUG4ckcY4HFrATRDs3EZ+YWUttCuAwYIiMTxwZ/7M1ImuVILPl8Fezq
TjpsjjoDhnGdMugR53o8XyCX0N4Rh7xJkMFrxol4Df5t4PS55CrLxx1dD1NU+XcU
5dbHTmi4q8TPl4pY3YfImd/vpmERhcyajrEO2pzCFJVfDUSY8LndpqOLbSzFX6os
eli3b9OYQ7B1vZ9gSpUB6MC2Fbmu8nTX/03ye4Zlv618rDcHXYWfFxnZJjB6u3je
E2EBHptHDO5ypWxzWMVNZbPYcOiUEV8S850OX6O7EJacCpkkhjLKfmoiKC+dG4WT
3piAKO2gksW4elO8md7RpTK1dVZb3+T4K7gVBdbfuHECNG15JmI3JTUVJHe4Z2Eu
jqwd4VSCzSzVt5g9JDvXGEumlyQOWi5kVWGOb+pVppLXw53SMuUKZxSS2vwreLuN
Kvs6kGaeaByagC0UhjtmKRoUTu30mJ9O
=fwYj
-----END PGP SIGNATURE-----