Kwetsbaarheden verholpen in Sonicwall

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 21-02-2024 NCSC-2023-0429  
 
medium
high
Signed-PGP →  
21-02-2024
medium
high
NCSC-2023-0429 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

 • Manipulatie van gegevens
 • Omzeilen van authenticatie
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • SQL Injection
 • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

SonicWall heeft kwetsbaarheden verholpen in Global Management System (GMS) en Analytics. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Manipulatie van gegevens
 • Omzeilen van authenticatie
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • SQL Injection
 • Toegang tot systeemgegevens
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

SonicWall GMS
SonicWall Analytics

Oplossingen

Oplossingen

SonicWall heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in GMS en Analytics. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-34123, CVE-2023-34124, CVE-2023-34125, CVE-2023-34126, CVE-2023-34127, CVE-2023-34128, CVE-2023-34129, CVE-2023-34130, CVE-2023-34131, CVE-2023-34132, CVE-2023-34133, CVE-2023-34134, CVE-2023-34135, CVE-2023-34136, CVE-2023-34137

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

Patch voor systemen is sinds 12/07/2023 beschikbaar, hierdoor achten we de kans op succesvol misbruik niet hoog in.

medium
∑ = 33
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Al meer dan twee maanden 1
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.01 21-02-2024 NCSC-2023-0429  
 
medium
high
Signed-PGP →  
21-02-2024
medium
high
NCSC-2023-0429 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Er is een Metasploit module beschikbaar voor het uitbuiten van CVE-2023-34124, CVE-2023-34127, CVE-2023-34132 en CVE-2023-34133. Hiermee is het mogelijk om willekeurige code uit te voeren (RCE) met verhoogde rechten. De patch voor deze kwetsbaarheden is sinds 12-06-2023 beschikbaar.

De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft hiermee MEDIUM/HIGH

  Versie 1.00 22-08-2023 NCSC-2023-0429  
 
medium
high
Signed-PGP →  
22-08-2023
medium
high
NCSC-2023-0429 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.