-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Rarlab WinRAR
Advisory ID   : NCSC-2023-0432
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2023-38831, CVE-2023-40477
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20230828
Toepassing   : RARLAB WinRAR
Versie(s)    : 6.22
Platform(s)   :

Update
  Er is Proof-of-Concept-code (PoC) verschenen waarmee de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-38831 kan worden misbruikt. De
  inschaling van dit beveiligingsadvies verhoogt daarmee naar
  HIGH/MEDIUM.

Beschrijving
  Rarlab heeft kwetsbaarheden verholpen in WinRAR.
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige
  code uit te voeren met rechten van de gebruiker.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-40477 bevindt zich in de wijze
  waarop WinRAR omgaat met Recovery Volumes. Een kwaadwillende kan een
  Recovery Volume, een soort checksum-bestand om een missend deel van
  een multi-volume rar-bestand te kunnen regenereren, manipuleren en
  daarmee een buffer-overflow veroorzaken om zo willekeurige code uit
  te voeren.

  Een kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-38831 zit in de wijze waarop
  WinRAR omgaat met bestandsextensies in archieven, waardoor
  uitvoerbare bestanden kunnen worden gemaskeerd als onschuldige
  bestanden die bij openen wel uitgevoerd worden.

  Van betrouwbare partners heeft het NCSC signalen ontvangen dat de
  kwetsbaarheden zeer gericht en beperkt zijn misbruikt.

Mogelijke oplossingen
  Rarlab heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in WinRAR 6.23. Voor meer informatie, zie:

  https://www.win-rar.com
   /singlenewsview.html?&L=0&tx_ttnews%5Btt_news%5D=232&cHash=c5bf79
   590657e32554c6683296a8e8aa

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZOyIYf4Vd0fJc7lbAQoTVwwAuFn+JRh1rGblyf5zNvDUFOOvMf7IKPXL
sGML7KNOjhs9W8YrS+NqLD6rEFpUFnW9ayKOPiW3F8oQukQUGoBMs0IA6o18EMEY
fy33QiAO0gFGILacgZsCX/+jpqLkNqQRPwIZhEAqgwg7uCa4dgliJLPgHrgwRtzp
31/jwslkkNSQ7/DbG3A3BI/1w/uLi7BgazVmZke58+RVNn4UV7FmGxTGZjJ1yIY/
uTvHNLOENZjzgSrIFi92ShBgGg0cVuE9MvJH8eUeB9AfuekGx/4dKqU1pJ60/eej
gaCTRih6+pTIJ3A3cqISzt9qkTNnNlaWfXS9lpvz4t7JsnhcvFFqYov6E9dEofZf
GNYbtEt9x+hqIO7D8vnArw7WgvxSQCS/sYpyao0vU5uHqHHeFFdP3lc82mfsIdei
Wna4yXc4EKVGvbxZioUtO4qeoPA4oxEa64pdldiFGuW89s8ME0hFnVQFzoDmr7JP
oW7d0t3eo4ILZOH2QugbgH1KAvWe/ZQU
=+Z9U
-----END PGP SIGNATURE-----