-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in 7-zip
Advisory ID   : NCSC-2023-0435
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-31102, CVE-2023-40481
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20230828
Toepassing   : 7-Zip
Versie(s)    : < 23.01
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in 7-zip. De kwetsbaarheden
  bevinden zich in de wijze waarop 7Z- en SQFS-bestanden worden
  verwerkt en stellen een kwaadwillende in staat om willekeurige code
  uit te voeren in de context van de gebruiker.

  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer
  misleiden een malafide bestand te openen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van 7-zip hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen in 7-zip 23.01. Voor meer informatie,
  zie:

  https://sourceforge.net/p/sevenzip/discussion/45797/thread
   /3f550826d8/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZOymN/4Vd0fJc7lbAQrJ1AwAjayO2BE7KJToi3n9njS+UR0w26In5Zq5
Ghd3AEAeACOc1E/VbR+zMKcvBuOga2uSngNMuuDnT89CSJCN/3lGmon8+nXXUsLb
1yiyzgMHyvBlea/2u2bK6L32w625Yy3Kd4u75eUMO4JcARQppQtRRcNq16cynjLN
c0sdm+GHzP1Xph3m2oWeZlJJPakGwDLVo3PBCFz+6sCxiD3rZN2za6BbZLRmss48
p1CutJB0P+0F4neApPbY0fv7QxYs1OS+8ntoVbj3HKgV+3HB8QT1nINme2B3eEgq
OcJ1YZMRT5BW3RvuQGi6KnyYx4XqJkTgMQB5C9PBNAd2iUvlVY5nI2pIKOHEnu6H
shzND1XxDwnTmRF9d0DfuYEjzFqGvSyIEwIgKdSnLsKQzPDbV8nm5mXU6KuN29Qj
oCdqh3+IulbCnTYQoczkAwBMcRSbLRWH3Cu36dyl2yG7Tij8zXVei2ii3Vdzkus1
DZQhCIUdEwLiJMFzOqRm7BMvoyVe6Kjk
=EQVZ
-----END PGP SIGNATURE-----