-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Juniper JunOS en JunOS
         Evolved
Advisory ID   : NCSC-2023-0437
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-4481
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20230831
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Juniper Junos OS

Beschrijving
  Juniper heeft een kwetsbaarheid verholpen in JunOS en JunOS Evolved.
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken.
  De kwetsbaarheid zit in de wijze waarop BGP UPDATEs worden verwerkt.
  Wanneer een speciaal geprepareerde UPDATE wordt verstuurd, kan dit
  ervoor zorgen dat de verbinding wordt verbroken. Herhaaldelijk
  versturen veroorzaakt een structurele Denial-of-Service.
  Doordat BGP parameters die voor het ontvangende systeem niet van
  toepassing zijn ongemodificeerd doorgeeft, kan het voorkomen dat een
  systeem zelf niet getroffen wordt, maar systemen verderop in het
  netwerk wel.

Mogelijke oplossingen
  Juniper heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in JunOS en JunOS Evolved. Voor meer informatie, zie:

  https://supportportal.juniper.net/s/article
   /2023-08-29-Out-of-Cycle-Security-Bulletin-Junos-OS-and-Junos-OS-
   Evolved-A-crafted-BGP-UPDATE-message-allows-a-remote-attacker-to-
   de-peer-reset-BGP-sessions-CVE-2023-4481?language=en_US

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZPBhh/4Vd0fJc7lbAQooAAv8CJaJsyaalg20eE5xNHibW3KxYyxxqX0k
Qk6OHCIc98rmdwvLjy5fpWwHEeUoaIcucHF5Hg/tI2esenEt6dAik7aOgkJ7FqCt
5RYFiQUmDjobzvT8gwq4Lrr5Vo3u6Hpzvq8I+MsmfdesDCg7pideRtXXx/qjGwSe
5/tGPxl1XmpTpWrb/pJ0fICoyYQ9VE/cu6+8Zl0U959wj5KpNzlidtlNYQlySgLs
PeKFip0ShDZ8uJ8gvOh2dwSabRkoJIjDpnCrq+beFSaoDbUc2MZUAOOP0XdaTr5R
mAE/TjTUeQY2bX5EfVeYlR4lWXeaGb+SWplxZhV5ROZT6WY4bxtV38cnfqlgpvpe
34NKmrmtyzyyNRlAv5P2cPpJMIE2LO8NFcAi8smfrn1cslzxvSlpeL94aWR5SS5w
FzjSCx26WHkK5DeUQIdLrwHcfiaPqf2+nBglj4KY/DxF+XGtfc1MH6M4ADbrvR5E
YB0cxONEikpNorrwg/yabxdhU5dla+g6
=dqYx
-----END PGP SIGNATURE-----