ZeroDay kwetsbaarheden verholpen in Apple iOS en iPadOS

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 12-09-2023 NCSC-2023-0449  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
12-09-2023
medium
high
NCSC-2023-0449 [1.01] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Apple heeft twee ZeroDay kwetsbaarheden verholpen in iOS en iPadOS. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige code uit te voeren als gebruiker van het systeem. Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer misleiden een malafide afbeelding te openen, of een malafide bijlage te openen.

Apple meldt rapporten te hebben ontvangen dat de kwetsbaarheden in beperkte mate zeer gericht zijn misbruikt.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Apple iOS
Apple iPadOS

Oplossingen

Oplossingen

Apple heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in iOS en iPadOS 15.7.9 en 16.6.1. Voor meer informatie, zie [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-41061, CVE-2023-41064

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

Hoewel de kwetsbaarheid slechts uitvoer van code mogelijk maakt, geeft de aard van de melding dat ze zeer gericht is misbruikt, het vermoeden dat het de kwaadwillende uiteindelijk om informatie te doen is geweest. Verkrijgen van gevoelige gegevens is dan vervolgschade, wat normaal gesproken niet door het NCSC wordt meegenomen in de inschaling. Daarom handmatig toegevoegd.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 12-09-2023 NCSC-2023-0449  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
12-09-2023
medium
high
NCSC-2023-0449 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Apple heeft ook updates uitgebracht voor oudere versies van iOS en iPadOS om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-41064 te verhelpen.

  Versie 1.00 08-09-2023 NCSC-2023-0449  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
08-09-2023
medium
high
NCSC-2023-0449 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.