-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Zeroday kwetsbaarheid verholpen in Google Chrome
Advisory ID   : NCSC-2023-0453
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-4863
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20230912
Toepassing   : Google Chrome
Versie(s)    : < 116.0.5845.187
Platform(s)   : Apple macOS
         Linux
         Microsoft Windows

Beschrijving
  Google heeft een Zeroday kwetsbaarheid verholpen in Chrome. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om willekeurige code
  uit te voeren op het onderliggende besturingssysteem met rechten van
  het slachtoffer. Indien de rechten van het slachtoffer hoog genoeg
  zijn kan daarmee het onderliggende systeem worden overgenomen.

  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer
  misleiden een malafide pagina te openen of link te volgen.

  Google meldt dat de kwetsbaarheid actief en gericht is misbruikt.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Chrome 116.0.5845.187 (Linux & MacOS) en 116.0.5845.188 (Windows).
  Voor meer informatie, zie:

  https://chromereleases.googleblog.com/2023/09
   /stable-channel-update-for-desktop_11.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZQBI3P4Vd0fJc7lbAQrD9wv/UoafPdHslzn+Wyl9O3a2yVhPIqxji0E5
b7tvivEDvtjbFeoM+Fl4LTE6G81rWXy+joYGB9p9th8j0C4KG/AqBzVJ2FeoQM3z
iyS5dIw4i3cSUWERBvvWeb2jPr0WpaF3XjOUSQ8MK3AnIHVih0gwsJ4jIsqnvpK5
QmCuNTryChOLZpuXDFq/Uu+e3LssG3dwGaUK/1sLY1KEFc/Cg2koWNkGmGh29uur
fPuibGWpucs94DUGkdaxtgEDL/pyOoioVLLho3VmwhOe9F7Lt2rF5NH0aVfPFADa
auQf2UcBRBdQnTVrzqVWh+IlWRCLZW/SDGpIDX7SZtpY+W0snJa7OkWvE5GtJxfC
HAJdeWlkiyoKrZLYUWvWYBqP6kMGg3yx360xsfd9blTV+PFnC4vlpXltgiUL9enr
06IhLOlqFVVl39x4fDvsQPFg5EKGoe+Y56ygFAbZ4ZYIfsguWcu/SSAO6rO+qlBS
fVtOPnExpDaf9HGiOL87APintBrWxzg0
=ylT4
-----END PGP SIGNATURE-----