-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Zeroday kwetsbaarheid verholpen in Google Chrome,
         Mozilla Firefox en Thunderbird
Advisory ID   : NCSC-2023-0453
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-4863
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20230914
Toepassing   : Google Chrome
         Mozilla Firefox
         Mozilla Thunderbird
Versie(s)    :
Platform(s)   : Apple macOS
         Linux
         Microsoft Windows

Update
  Mozilla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid in de WebP
  library te verhelpen voor Firefox en Thunderbird. Voor zover bekend
  is de kwetsbaarheid niet misbruikt binnen Firefox of Thunderbird.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Google heeft een Zeroday kwetsbaarheid verholpen in de WebP library,
  welke in gebruik is in diverse webbrowsers, waaronder Chrome,
  Firefox en Thunderbird. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid
  misbruiken om willekeurige code uit te voeren op het onderliggende
  besturingssysteem met rechten van het slachtoffer. Indien de rechten
  van het slachtoffer hoog genoeg zijn kan daarmee het onderliggende
  systeem worden overgenomen.

  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer
  misleiden een malafide pagina te openen of link te volgen.

  Google meldt dat de kwetsbaarheid zeer gericht is misbruikt.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Chrome 116.0.5845.187 (Linux & MacOS) en 116.0.5845.188 (Windows).
  Voor meer informatie, zie:

  https://chromereleases.googleblog.com/2023/09
   /stable-channel-update-for-desktop_11.html

  -= Mozilla =-
  Mozilla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in alle ondersteunde versies van Firefox en Thunderbird. Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2023-40/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZQLeM/4Vd0fJc7lbAQpP9gv8DtMMc0B6bivNx0QXJ/N15xdBcmK3BWUA
qf+NCLD71uVw5+HzZOrMmlx0CkG7nL9lnMqImu0s9kRl4jn7DmR3UgoZTU23eCNm
uDwJlLqGOLNeug666yAbujjVAu0W6NctfNRNo1efyPSH0i7A3Hoq40tjhapMOFmz
MrqYfE8gaOvCKB1Vnyp5uJMtHWBoqISe3ysQ4xVmsW8mo8jEVzVdtaODmQc4hMSr
PelPRd7DfTPA1Z7GBsi+AJLpyFlOHSc+FSCaudKEEqqK7dff5Akpk+F20JO47aUf
kPcDNrcm1b1yDy2GD+C6a+ScTZ8MbRXhHjb+bIULQDRSLAMNxDmRhiPxwrDt+mgf
TN1p+9FFYArf3/AhkBCebNi+ySxbxStWxEd5AlAkMNfD24tVQ/Dw9DTGoc8+6E9e
97vi0GJmTMyYnydpy03qF76krPA6YVIJ2cC0kduZzBdd1bPQzlH3XzHc2XenlW+p
IYZ9bXUWptxyPSKcLstn1e4bu0/JfS5N
=s18P
-----END PGP SIGNATURE-----