-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in FoxIT PDF Reader en PDF
         Editor
Advisory ID   : NCSC-2023-0454
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-39542
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20230912
Toepassing   : Foxit PDF Reader
         Foxit PDF Editor
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  FoxIT heeft kwetsbaarheden verholpen in PDF Reader en PDF Editor
  (voorheen PhantomPDF). Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden
  misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken, om willekeurige
  code uit te voeren met rechten van de gebruiker, of om toegang te
  verkrijgen tot gevoelige gegevens in de context van de PDF-software.

  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer
  misleiden een malafide PDF-bestand te openen.

  Voor de kwetsbaarheden, met uitzondering van de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2023-39542, zijn (nog) geen CVE-id's bekend gesteld.

Mogelijke oplossingen
  FoxIT heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  PDF reader en PDF Editor. Voor meer informatie, zie:

  https://www.foxit.com/support/security-bulletins.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZQBIuf4Vd0fJc7lbAQpPVgv/ZEyd5lfeQ6KDvWBim6OFjeI2rLbRshWk
yKEnJg07saVPRpGLKcvIjPe74X1Cu8fBQ3i9J3CaHD41RBAKWdR5CixKbA1hlg+n
Gp3lJZ4Yv9P97JFGlH2LBm+YlzziejaOFzZ+LaB24Fat2G7IxK+tRZdOSgtHgz/+
zwJrYa/Pit6NoJ9LG7Pg3DW736aEzC1bjuv6/M1SoYoLsTFu+BOddydn0If/R21x
gfiqTsWwO36MQcoLmGi5+rWeBkGbatTTkSm8RCcvWJ6a58hN89JzFhjfsbkkGF9A
WILlR5n5dKOhpUvt3lMxNQyp7SSyLUgI4eTrGt08QuRZ36GIbge5fmUTI4sDeL2Y
d/jEf/K0QpfMNmPFzvjQBCCfCYQdB9E+tsMZoKFCfMF66eC6QxiNe19MlGshXYHM
/71eWY/MBRsc5bEKgtREpAFspsbJTTt2q4I3uEGZputXNWQqfjrmrnGGgBp1bXGQ
k9gIr+vlv48cZzfHT/KXa5tKojbCSPYo
=ypz6
-----END PGP SIGNATURE-----