-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows
Advisory ID   : NCSC-2023-0458
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-35355, CVE-2023-36801, CVE-2023-36802,
         CVE-2023-36803, CVE-2023-36804, CVE-2023-36805,
         CVE-2023-38139, CVE-2023-38140, CVE-2023-38141,
         CVE-2023-38142, CVE-2023-38143, CVE-2023-38144,
         CVE-2023-38146, CVE-2023-38147, CVE-2023-38148,
         CVE-2023-38149, CVE-2023-38150, CVE-2023-38152,
         CVE-2023-38160, CVE-2023-38161, CVE-2023-38162
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20230912
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Windows. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te
  voeren die kunnen leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

  De ernstigste kwetsbaarheden hebben kenmerk CVE-2023-38147 en
  CVE-2023-38148 toegekend gekregen en bevinden zich in
  respectievelijk de Codec Library en in Internet Connection Sharing.
  Een kwaadwillende met toegang tot het lokale netwerk kan de
  kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige code uit te voeren met
  rechten van het slachtoffer.

  Windows TCP/IP:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-38149 | 7,50 | Denial-of-Service          |
  | CVE-2023-38160 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Themes:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-38146 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows DHCP Server:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-38162 | 7,50 | Denial-of-Service          |
  | CVE-2023-38152 | 5,30 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2023-36801 | 5,30 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Streaming Service:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36802 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Kernel:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-38150 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2023-38142 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2023-38141 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2023-38140 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2023-38139 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2023-36803 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Windows Codecs Library:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-38147 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Scripting:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36805 | 7,00 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Cloud Files Mini Filter Driver:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-35355 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Common Log File System Driver:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-38144 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2023-38143 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows GDI:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-38161 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2023-36804 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Internet Connection Sharing (ICS):
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-38148 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZQCdQv4Vd0fJc7lbAQqGBgv/dz3MqBDplJD03KqqYGNiFvOn9E5/8ufy
y/S4DeoC/j9PVQJdDMFVJLVeGidWWn6Pp4sM7puW1qDNCLW9Ocxukm6IhLp3j9HC
tm2ax6eEjjvdczTaMTLOxVmiBmPl8Mzm/lvJuy7kI+M66vT4r5aGzTOvdyrtuo8O
9BR2AB1DBGiz3IdDBd8oIrNkmxAB8sE1J98bUdwKMYYDz34a/KRdJgZhDxZQblkH
H/RArwUIdP9ypJ/tO4ZKZgd6Ssz8vIFX2c7RmKHhuLndHwAjsMvsdQh//KUqJVuH
W5Q2620AJrojqyJcI4yW6oJ5fXMH2sOeQZIL1DFUHBJ5U2ebaUl+eGvneLjRtpn1
+rPsW17iIltgcLstyeMQ3dFzWTJDMk80O2E7k+fnGh1savL/32b/OTfd+P2oGefA
xN9rDvqiFmyypGQ7ugcENzkLfOycHmVJgJlUCYgoadjfhIWxEP1kX+DcdNDDhtF4
CaQI7K72/PeaoGdIhLsQ+3hxWYj7uB92
=glKC
-----END PGP SIGNATURE-----