-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows
Advisory ID   : NCSC-2023-0458
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-35355, CVE-2023-36801, CVE-2023-36802,
         CVE-2023-36803, CVE-2023-36804, CVE-2023-36805,
         CVE-2023-38139, CVE-2023-38140, CVE-2023-38141,
         CVE-2023-38142, CVE-2023-38143, CVE-2023-38144,
         CVE-2023-38146, CVE-2023-38147, CVE-2023-38148,
         CVE-2023-38149, CVE-2023-38150, CVE-2023-38152,
         CVE-2023-38160, CVE-2023-38161, CVE-2023-38162
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20230919
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Update
  Er is Proof-of-Concept-code (PoC) gepubliceerd, waarmee de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-38146 kan worden aangetoond. Deze
  kwetsbaarheid bevindt zich in de functionaliteit om het thema van
  Windows te kunnen aanpassen. Eventueel misbruik vereist dat de
  kwaadwillende het slachtoffer misleidt een malafide .theme-bestand
  te installeren EN dat het te compromitterende systeem via SMB
  contact kan maken met een systeem onder controle van de
  kwaadwillende.

  Door de beperkende randvoorwaarden wijzigt de inschaling van dit
  beveiligingsadvies niet.

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Windows. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te
  voeren die kunnen leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

  De ernstigste kwetsbaarheden hebben kenmerk CVE-2023-38147 en
  CVE-2023-38148 toegekend gekregen en bevinden zich in
  respectievelijk de Codec Library en in Internet Connection Sharing.
  Een kwaadwillende met toegang tot het lokale netwerk kan de
  kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige code uit te voeren met
  rechten van het slachtoffer.

  Windows TCP/IP:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-38149 | 7,50 | Denial-of-Service          |
  | CVE-2023-38160 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Themes:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-38146 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows DHCP Server:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-38162 | 7,50 | Denial-of-Service          |
  | CVE-2023-38152 | 5,30 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2023-36801 | 5,30 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Streaming Service:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36802 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Kernel:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-38150 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2023-38142 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2023-38141 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2023-38140 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2023-38139 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2023-36803 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Windows Codecs Library:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-38147 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Scripting:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-36805 | 7,00 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Cloud Files Mini Filter Driver:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-35355 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Common Log File System Driver:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-38144 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2023-38143 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows GDI:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-38161 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2023-36804 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Internet Connection Sharing (ICS):
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-38148 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZQmR0/4Vd0fJc7lbAQqeRAwAkWH4LXh4x+8rumUHkclcfaGMZ+rkhsAY
aAKaxrVrgfXTZMIrBgElBKFsVgqe4Ijc5jPW34wdCR+UV7xz+YU79gC8DFZffuWM
ZEdGRdgW4BvPXcJcpAPOD0g2x471LUvBFmIP9BA/1q0VxuGp46zYtIJbJKbqRXKn
1N7LAHn3e394GjAabVIH4CgvHPLYCbSMs7l2p6gpZgFlbR49ncmCc1v9+cP7+bF+
o45URrQYDJNyYzPzoUJ6AQ+BGnr+hCP+ahb040XsUCjXGZrJDWxH2FrsZX7angxp
YoIQBmf09FU3DnNNZMwQo3XUpYQs6nSd4yjZLVDcJri7lVY7bACMfu1XFMUtnuW4
bIXTYXC9juqSE/kvaUlYuLxEZUxx11TwVh6vQCuS9uw+oe5ns3O3mjePw8Z4hIbN
Vrb0S8w5nTE/o2UEqcfelz1qpncufnL4eucwsnHwI3fgSgM9pw+CxtUj8JzfYrdL
YCpb2SPdsnoyJE1vGvkCnefHWqNHQeNz
=6M2q
-----END PGP SIGNATURE-----